Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu quản lí > (9 thư mục)


Kế hoạch (72 bài)
Thumbnail

KE HOACH NHA TRUONG THANG 5 /...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:51:18

Thumbnail

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 10:52:24

Thumbnail

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:11:28

Thumbnail

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:11:08


Quyết định (37 bài)
Thumbnail

Quyết định thành lập Ban ...

Ngày gửi: 2016-01-12 07:49:44

Thumbnail

QĐ vthành lập Ban tổ chức kỳ ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:33:10

Thumbnail

QĐ Về việc thành lập tổ giám ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:32:53

Thumbnail

QĐ Về việc thành lập đội phòn...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:32:38


Báo cáo (12 bài)
Thumbnail

Đề KTĐK CHKI Khối 1,2,3

Ngày gửi: 2015-12-29 10:01:56

Thumbnail

Đề kiểm tra định kỳ cuối HK I...

Ngày gửi: 2015-12-29 10:01:19

Thumbnail

kế hoạch thành lập các câu lạ...

Ngày gửi: 2015-12-29 10:00:20

Thumbnail

báo cao sơ kết học kỳ I

Ngày gửi: 2015-12-29 09:59:29


Biên bản (18 bài)
Thumbnail

ke hoach ke chuyen theo sach

Ngày gửi: 2014-02-27 13:18:22

Thumbnail

Cam kết không dạy thêm, học thêm

Ngày gửi: 2013-09-06 21:14:09

Thumbnail

Biên bản bàn giao hồ sơ giáo ...

Ngày gửi: 2013-08-27 12:44:13

Thumbnail

MAU BIEN BAN TTr COI KT HOC K...

Ngày gửi: 2013-05-16 09:27:45


Tờ trình (13 bài)
Thumbnail

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DA...

Ngày gửi: 2012-11-26 16:08:49

Thumbnail

Tờ trình xin tổ chức dạy phụ ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:22:05

Thumbnail

Tờ trình xin sửa chữa lại nhà...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:21:40

Thumbnail

Tờ trình xin ra quyết định ng...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:21:25


Qui chế (4 bài)
Thumbnail

Bản cam kết không dạy thêm

Ngày gửi: 2012-12-09 05:23:08

Thumbnail

Qui chế chuyên môn trường TH ...

Ngày gửi: 2012-12-09 05:22:34

Thumbnail

QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG TRƯỜNG

Ngày gửi: 2012-12-09 05:22:25

Thumbnail

Qui chế thi trường TH Kim Đồn...

Ngày gửi: 2012-12-09 05:22:18


Thumbnail

Phiếu đánh giá Hiệu trưởng - ...

Ngày gửi: 2019-04-11 08:44:40

Thumbnail

Phiếu liên lạc theo nội dung ...

Ngày gửi: 2017-01-09 11:40:19

Thumbnail

PHIẾU LIÊN LẠC THEO THÔNG TƯ ...

Ngày gửi: 2017-01-03 10:31:09

Thumbnail

Báo cáo sơ kết Thông tư 30

Ngày gửi: 2015-08-16 17:08:57


Thumbnail

HỒ SƠ THEO DÕI PHÒNG MÁY TÍNH

Ngày gửi: 2012-12-20 12:38:58

Thumbnail

Mẩu sổ kiem tra HO SO Giáo viên

Ngày gửi: 2012-12-20 12:38:08

Thumbnail

kiem tra HO SO 2012

Ngày gửi: 2012-12-20 12:37:42

Thumbnail

Mau Ho so hoc sinh Khuyet tat...

Ngày gửi: 2012-12-20 12:37:26


Thông tư 17 (25 bài)
Thumbnail

3 DANH MUC MA MINH CHUNG FILE...

Ngày gửi: 2019-11-01 08:14:14

Thumbnail

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT

Ngày gửi: 2019-05-02 14:01:32

Thumbnail

BAO CAO TU DANH GIA NAM HOC 2...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:59:41

Thumbnail

KE HOACH KIEM DINH CHAT LUONG...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:58:49