Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu quản lí > (9 thư mục)


Kế hoạch (72 bài)
Word-logo-small

KE HOACH NHA TRUONG THANG 5 /...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:51:18

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 10:52:24

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:11:28

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:11:08


Quyết định (37 bài)
Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban ...

Ngày gửi: 2016-01-12 07:49:44

Word-logo-small

QĐ vthành lập Ban tổ chức kỳ ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:33:10

Word-logo-small

QĐ Về việc thành lập tổ giám ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:32:53

Word-logo-small

QĐ Về việc thành lập đội phòn...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:32:38


Báo cáo (12 bài)
Word-logo-small

Đề KTĐK CHKI Khối 1,2,3

Ngày gửi: 2015-12-29 10:01:56

Word-logo-small

Đề kiểm tra định kỳ cuối HK I...

Ngày gửi: 2015-12-29 10:01:19

Word-logo-small

kế hoạch thành lập các câu lạ...

Ngày gửi: 2015-12-29 10:00:20

Word-logo-small

báo cao sơ kết học kỳ I

Ngày gửi: 2015-12-29 09:59:29


Biên bản (18 bài)
Word-logo-small

ke hoach ke chuyen theo sach

Ngày gửi: 2014-02-27 13:18:22

Word-logo-small

Cam kết không dạy thêm, học thêm

Ngày gửi: 2013-09-06 21:14:09

Word-logo-small

Biên bản bàn giao hồ sơ giáo ...

Ngày gửi: 2013-08-27 12:44:13

Word-logo-small

MAU BIEN BAN TTr COI KT HOC K...

Ngày gửi: 2013-05-16 09:27:45


Tờ trình (13 bài)
Word-logo-small

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DA...

Ngày gửi: 2012-11-26 16:08:49

Word-logo-small

Tờ trình xin tổ chức dạy phụ ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:22:05

Word-logo-small

Tờ trình xin sửa chữa lại nhà...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:21:40

Word-logo-small

Tờ trình xin ra quyết định ng...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:21:25


Qui chế (4 bài)
Word-logo-small

Bản cam kết không dạy thêm

Ngày gửi: 2012-12-09 05:23:08

Word-logo-small

Qui chế chuyên môn trường TH ...

Ngày gửi: 2012-12-09 05:22:34

Word-logo-small

QUY CHẾ HỌAT ĐỘNG TRƯỜNG

Ngày gửi: 2012-12-09 05:22:25

Word-logo-small

Qui chế thi trường TH Kim Đồn...

Ngày gửi: 2012-12-09 05:22:18


Word-logo-small

Phiếu đánh giá Hiệu trưởng - ...

Ngày gửi: 2019-04-11 08:44:40

Word-logo-small

Phiếu liên lạc theo nội dung ...

Ngày gửi: 2017-01-09 11:40:19

Word-logo-small

PHIẾU LIÊN LẠC THEO THÔNG TƯ ...

Ngày gửi: 2017-01-03 10:31:09

Word-logo-small

Báo cáo sơ kết Thông tư 30

Ngày gửi: 2015-08-16 17:08:57


Xls-small

HỒ SƠ THEO DÕI PHÒNG MÁY TÍNH

Ngày gửi: 2012-12-20 12:38:58

Word-logo-small

Mẩu sổ kiem tra HO SO Giáo viên

Ngày gửi: 2012-12-20 12:38:08

Word-logo-small

kiem tra HO SO 2012

Ngày gửi: 2012-12-20 12:37:42

Word-logo-small

Mau Ho so hoc sinh Khuyet tat...

Ngày gửi: 2012-12-20 12:37:26


Thông tư 17 (25 bài)
Xls-small

3 DANH MUC MA MINH CHUNG FILE...

Ngày gửi: 2019-11-01 08:14:14

Word-logo-small

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT

Ngày gửi: 2019-05-02 14:01:32

Word-logo-small

BAO CAO TU DANH GIA NAM HOC 2...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:59:41

Word-logo-small

KE HOACH KIEM DINH CHAT LUONG...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:58:49