Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình xin sửa chữa lại nhà vệ sinh bị thấm nước

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 26-11-2012
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 1659
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /TTr-THKĐ Hòa Hội, ngày 25 tháng 05 năm 2011


TỜ TRÌNH
V/v xin sửa chữa lại nhà vệ sinh bị thấm nước


Kính gửi : - Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuyên Mộc


Trường Tiểu học Kim Đồng được xây dựng mới và đưa vào sử dụng cuối năm 2010. Đến nay, một số hạng mục đã được sửa chữa và bổ sung trong năm 2011 và 2012 như: nứt tường, nhà vệ sinh bị ngấm nước.
Hiện nay, khu vệ sinh thuộc đã bị ngấm nước rất nhiều. Lý do bị rò rỉ hệ thống nước.
Với tình hình thực tế như trên, nhà trường xin đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục tham mưu với ban quản lý dự án huyện sửa chữa kịp thời để không ảnh hưởng đến những sự an toàn đối với các hạng mục liên quan khác.
Trên đây là đề nghị của trường Tiểu học Kim Đồng. Kính đề nghị Phòng Giáo dục xem xét và giải quyết. Xin trân trọng cám ơn !

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- Lưu VT.

 
Gửi ý kiến