Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QĐ Về việc thành lập tổ giám khảo chấm “Bông hoa điểm 10”

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:32' 26-11-2012
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 44
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: …… / QĐ-HT Hòa Hội, ngày 10 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập tổ giám khảo chấm phong trào thi đua “Bông hoa điểm 10”
cấp trường năm học 2012 - 2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Căn cứ theo nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng quy định trong Điều lệ trường tiểu học được ban hành theo thông tư số 41/2010/TT-BGD & ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 – 2013 của trường tiểu học Kim Đồng;
Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ, giáo viên tại đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay thành lập Tổ giám khảo chấm phong trào thi đua “Bông hoa điểm 10” cấp trường năm học 2012 – 2013 gồm các ông bà có tên trong danh sách đính kèm quyết định này.
Điều 2: Tổ giám khảo có nhiệm vụ thực hiện theo đúng kế hoạch và thời gian quy định của hiệu trưởng. Lập báo cáo về Hội đồng thi đua khen thưởng năm học 2011 – 2012 của trường tiểu học Kim Đồng.
Điều 3: Các bộ phận đoàn thể, các cán bộ, giáo viên, nhân viên và các ông bà có tên ở điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
DANH SÁCH TỔ GIÁM KHẢO CHẤM
(Đính kèm quyết định số …… /QĐ-HT ngày 10/11/2012 của Hiệu trưởng trường
Tiểu học Xuyên Mộc)

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC VỤ,
CHỨC DANH
LÀM NHIỆM VỤ
GHI CHÚ

01
Trần Minh Toản
Hiệu trưởng
Tổ trưởng


02
Nguyễn Hồng Hà
Phó Hiệu trưởng
Tổ phó, thư ký


03
Trần Thị Lan Hương
Tổ trưởng tổ 1
Giám khảo


04
Phạm Thị Bình
Tổ trưởng tổ 3,4
Giám khảo


(Danh sách gồm có 04 người)
 
Gửi ý kiến