Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

HỒ SƠ THEO DÕI PHÒNG MÁY TÍNH

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:38' 20-12-2012
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 69
Số lượt thích: 0 người
Tháng 1 Tháng2 Tháng3 Tháng4 Tháng5 Tháng6 Tháng7 Tháng8 Tháng9 Tháng10 Tháng11 Tháng12
MÁY CHỦ Computer: pentium® 4; TT: tốt
CPU: 3.00GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD: sam sung ; TT: tốt
"Màn hình: sam sung 17"" ;TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
Loa
Bình tích điện: Có TT: tốt
MÁY CON SỐ 1 Computer: pentium® 4; TT: tốt
CPU: 3.00GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 40GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD: sam sung ; TT: tốt
"Màn hình: sam sung 14"" ;TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 2 Computer: pentium® 4; TT: tốt
CPU: 3.00GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 40GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD: sam sung ; TT: tốt
"Màn hình: sam sung 14"" ;TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 3 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD:có ; TT: tốt
"Màn hình: GMS 14"" ; TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 4 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD:có ; TT: tốt
"Màn hình: GMS 14"" ; TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 5 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD:có ; TT: tốt
"Màn hình: GMS 14"" ; TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 6 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD:có ; TT: tốt
"Màn hình: GMS 14"" ; TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 7 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD:có ; TT: tốt
"Màn hình: GMS 14"" ; TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 8 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD:có ; TT: tốt
"Màn hình: GMS 14"" ; TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 9 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD:có ; TT: tốt
"Màn hình: GMS 14"" ; TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 10 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD:có ; TT: tốt
"Màn hình: GMS 14"" ; TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 11 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; TT: tốt
Ổ đĩa CD:có ; TT: tốt
"Màn hình: GMS 14"" ; TT: tốt"
Cáp mạng: Có ; TT: tốt
"Bộ phận điện: Đầy đủ, TT: tốt"
MÁY CON SỐ 12 Computer: pentium® 4;TT: tốt
CPU: 2.66GHz ; TT: tốt
RAM: 512MB ; TT: tốt
Ổ đĩa cứng: 80GB ; T
 
Gửi ý kiến