Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Cam kết không dạy thêm, học thêm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:05' 06-09-2013
Dung lượng: 24.0 KB
Số lượt tải: 4623
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD-ĐT XUYÊN MỘC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBẢN CAM KẾT (Về việc không tổ chức dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường) Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Tiểu học Huỳnh Minh Thạnh
- Tôi tên là: ………………………………………….; Sinh năm : ……………
- Chức vụ:………………………………………………………………………
- Đơn vị công tác: Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh.
Sau khi được Nhà trường tổ chức phổ biến quán triệt Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm; Quyết định số 30/2012/QĐ-UBND ngày 09/10/2012 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ; Công văn số 1342/SGDĐT ngày 02/11/2012 của Sở GD&ĐT về việc hướng dẫn thực hiện quy định vê dạy thêm, học thêm.
Bản thân tôi xin cam kết như sau:
1. Tuyệt đối tuân thủ theo những nội dung văn bản trên đã được Nhà trường phổ biến.
3. Bảo đảm dạy đúng, đủ nội dung, chương trình theo yêu cầu của BGD tại lớp học.
2. Xin cam đoan không tổ chức dạy thêm tại nhà hoặc ngoài trường dưới mọi hình thức.
Tôi xin cam đoan sẽ thực hiện nghiêm túc những quy định theo các nội dung văn bản đã được tiếp thu phổ biến từ đây cho đến ngày các văn bản trên hết hiệu lực. Nếu bản thân làm sai, tôi xin chịu hoàn toàn trách nhiệm và chịu hình thức kỷ luật do Hội đồng kỷ luật nhà trường quyết định.
Phước Bửu, ngày … tháng … năm 2013
Người cam kết
 
Gửi ý kiến