Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu quản lí > Tờ trình > (13 bài)

Word-logo-small

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DA...

Ngày gửi: 2012-11-26 16:08:49

Word-logo-small

Tờ trình xin tổ chức dạy phụ ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:22:05

Word-logo-small

Tờ trình xin sửa chữa lại nhà...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:21:40

Word-logo-small

Tờ trình xin ra quyết định ng...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:21:25

Word-logo-small

Tờ trình Về việc xin trang bị...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:21:12

Word-logo-small

Tờ trình Về việc xin trang bị...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:20:43

Word-logo-small

Tờ trình Về việc xin trang bị...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:20:26

Word-logo-small

Tờ trình tổ chức cho học sinh...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:20:09

Word-logo-small

Tờ trình hợp đồng nhân viên k...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:19:53

Word-logo-small

TỜ TRÌNH GIA NHẬP ĐOÀN TN ĐỊA...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:19:38

Word-logo-small

TỜ TRÌNH Đề nghị xét Kỷ niệm ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:19:07

Word-logo-small

Tờ trình đề nghị xét hết hạn ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:18:53

Word-logo-small

Tờ Trình hợp đồng nhân viên b...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:18:11