Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Mẩu sổ kiem tra HO SO Giáo viên

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:38' 20-12-2012
Dung lượng: 50.0 KB
Số lượt tải: 1483
Số lượt thích: 0 người
KIỂM TRA HỒ SƠ GV: Lớp:

Lần
Ngày KT
NHẬN XÉT VỀ HỒ SƠ KIỂM TRA
NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG
GV CHO Ý KIẾN VÀ KÝ TÊN

01
… /… /200…
- Giáo án :

- Sổ Dự giờ:
- Sổ Hội họp:
- Sổ Điểm CN:
- Sổ Điểm chính:
- Sổ Chuyên đề:
- Sổ Chủ nhiệm:
- Sổ Liên lạc:-GV ký tên:02
… /… /200…
- Giáo án :

- Sổ Dự giờ:
- Sổ Hội họp:
- Sổ Điểm CN:
- Sổ Điểm chính:
- Sổ Chuyên đề:
- Sổ Chủ nhiệm:
- Sổ Liên lạc:-GV ký tên:03
… /… /200…
- Giáo án :

- Sổ Dự giờ:
- Sổ Hội họp:
- Sổ Điểm CN:
- Sổ Điểm chính:
- Sổ Chuyên đề:
- Sổ Chủ nhiệm:
- Sổ Liên lạc:-GV ký tên:Lần
Ngày KT
NHẬN XÉT VỀ HỒ SƠ KIỂM TRA
NỘI DUNG CẦN BỔ SUNG
GV CHO Ý KIẾN VÀ KÝ TÊN

04
… /… /200…
- Giáo án :

- Sổ Dự giờ:
- Sổ Hội họp:
- Sổ Điểm CN:
- Sổ Điểm chính:
- Sổ Chuyên đề:
- Sổ Chủ nhiệm:
- Sổ Liên lạc:-GV ký tên:05
… /… /200…
- Giáo án :

- Sổ Dự giờ:
- Sổ Hội họp:
- Sổ Điểm CN:
- Sổ Điểm chính:
- Sổ Chuyên đề:
- Sổ Chủ nhiệm:
- Sổ Liên lạc:-GV ký tên:06
… /… /200…
- Giáo án :

- Sổ Dự giờ:
- Sổ Hội họp:
- Sổ Điểm CN:
- Sổ Điểm chính:
- Sổ Chuyên đề:
- Sổ Chủ nhiệm:
- Sổ Liên lạc:-GV ký tên:
 
Gửi ý kiến