Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Qui chế chuyên môn trường TH Kim Đồng 12-13

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:22' 05-12-2012
Dung lượng: 123.5 KB
Số lượt tải: 226
Số lượt thích: 0 người
Phòng GD & ĐT huyện Xuyên Mộc CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số : 03 / HD. BGH Hòa Hội , Ngày 25 tháng 09 năm 2009QUI CHẾ CHUYÊN MÔN
TRONG NHÀ TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Năm học 2012 – 2013

I- Giờ hành chính - giảng dạy :
Giờ hành chánh BGH :
+ Sáng : 7 giờ 00 – 10 giờ 45 .
+ Chiều : 13 giờ đến 16 giờ 45 .
Giờ giảng dạy của giáo viên :
+ Sáng : 7 giờ 00 – 10 giờ 45 .
+ Chiều : 13 giờ đến 16 giờ 45 .
- Sáng thứ hai sinh hoạt dưới cờ toàn trường dưới sự điều khiển chỉ đạo của đ/c TPT đội, GV trực tuần. (có BGH, CB hành chính và GV có buổi dạy sáng thứ 2 cùng dự ) - Hàng ngày BGH thực hiện ký sổ nhật kí (chấm công- theo dõi tình hình của trường ), BGH ký và ghi nhận xét vào sổ .
II. Việc thực hiện qui chế chuyên môn:
1. Các loại hồ sơ cán bộ, giáo viên gồm có:
a. Hồ sơ cán bộ:
* Hiệu trưởng, các phó hiệu trưởng: Có đầy đủ các loại hồ sơ theo quy định
* Kế toán:
+) Sổ hội họp.
+) Các loại hồ sơ về tài chính có liên quan.
* Thiết bị:
+) Sổ kế hoạch: KH năm, học kỳ, tháng, tuần.
+) Sổ hội họp.
+) Sổ biên bản các lớp.
+) Sổ tài sản thiết bị của 5 khối.
+) Sổ sử dụng thiết bị dùng chung.
+) Một số loại sổ khác theo quy định chung của thiết bị.
* Thư viện:
+) Sổ kế hoạch: KH năm, học kỳ, tháng, tuần.
+) Sổ hội họp.
+) Sổ biên bản các lớp.
+) Một số loại sổ khác theo quy định chung của thư viện.
b. Hồ sơ giáo viên:
1. Sổ soạn bài:
- Có đủ các môn theo qui định, không cắt xén tiết, nhảy bài, bao bìa ghi rõ họ tên, phân môn cẩn thận, sạch đẹp. Soạn theo thời khoá biểu từng ngày (chung 1 tập).
- Giáo viên không được quyền sử dụng giáo án cũ năm trước, mà phải soạn mới theo từng năm học (chỉ trừ GV được chỉ định cho soạn bổ sung do hiệu trưởng quyết định).
- Nghiêm cấm mượn hồ sơ của đơn vị khác về sử dụng, hoặc chuyển đổi hồ sơ các nhân cho cá nhân đơn vị khác mượn sử dụng khi lên lớp là vi phạm qui chế.
- Giáo viên phải tự soạn giáo án để tổ chức các hoạt động học tập cho học sinh của mình. Giáo án được điều chỉnh, bổ sung khi cần thiết cho phù hợp với đặc điểm học sinh từng năm.
Những giáo viên không yêu cầu soạn mới (chép lại hàng năm) được sử dụng giáo án soạn bổ sung nhưng phải bổ sung trong năm những vấn đề có thay đổi, hoặc lớp, HS gặp khó khi giải quyết rút kinh nghiệm 1 vấn đề trong tiết dạy, phải có duyệt định kỳ của Tổ CM hàng tháng và BGH. Soạn bổ sung phải được cập nhật sau các tuần. Soạn vào giấy A4, ghi tiết cụ thể bổ sung vào ý nào, hoạt động nào hoặc thay thế hoạt động nào, câu hỏi nào....
- Giáo viên không được photo, không nhờ người khác soạn thay hoặc sao chép lại trong sách giáo viên, sách hướng dẫn giảng dạy, bài soạn mẫu hoặc cóp y nguyên bài trên mạng về mà phải biết chọn lọc những nội dung cần thiết trong sách hướng dẫn giảng dạy, SGV chỉ là cơ sở mang tính chất tham khảo, gợi ý cho GV chú ý trong soạn giảng, GV phải chọn lọc và soạn theo tình hình thực tế HS lớp mình phụ trách, vì không lớp nào giống lớp nào dù cùng 1 bài, 1 lớp, khối lớp.
- Giáo án là công cụ dạy học quan trọng thể hiện năng lực sư phạm, kiến thức, tài năng biết tổ chức các hoạt động dạy học của người giáo viên. Giáo án không cần dài (khoảng 2 trang A4) theo hướng dẫn của Bộ (công văn 896). Riêng các tài liệu như Bài soạn, Thiết kế, kế hoạch bài dạy của các Nhà xuất bản khác nhau đều xem là để tham khảo thêm, không làm căn cứ duy nhất sao chép vào bài soạn của giáo viên. Toàn trường thống nhất 1 khuôn mẫu chung giáo án trong đơn vị và thực hiện thống nhất tránh nhiều cách soạn khác nhau, yêu cầu GV thể hiện ngắn gọn, đầy đủ trọng tâm, mục tiêu, kiến
 
Gửi ý kiến