Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QĐ vthành lập Ban tổ chức kỳ thi Olimpic Toán

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:33' 26-11-2012
Dung lượng: 37.0 KB
Số lượt tải: 61
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /QĐ-HT Hòa Hội, ngày 25 tháng 09 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Ban tổ chức kỳ thi Olimpic Toán trên internet
cấp trường năm học 2012 - 2013

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG

Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v ban hành thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
Căn cứ Công văn số 206/PGĐT ngày 09/9/2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo, v/v Hướng dẫn thi Olimpic tiếng Anh và toán trên Internet năm học 2012 - 2013;
Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ, giáo viên tại đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1: Nay thành lập Ban tổ chức kỳ thi Olimpic tiếng Anh và toán trên Internet cấp trường năm học 2012 - 2013 gồm các ông bà có tên trong danh sách đính kèm quyết định này.
Điều 2: Ban tổ chức có nhiệm vụ lên kế hoạch tổ chức các kỳ thi : Olimpic toán trên Internet theo Công văn hướng dẫn của các cấp. Thời gian làm việc bắt đầu từ ngày 26 tháng 9 năm 2012 cho đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Các bộ phận đoàn thể, các cán bộ giáo viên, nhân viên và các ông bà có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG

Danh sách Ban tổ chức kỳ thi Olimpic toán trên Internet cấp trường năm học 2012 - 2013
(Đính kèm Quyết định số : /QĐ-HT ngày 26 tháng 9 năm 20121)

STT
HỌ VÀ TÊN
CHỨC DANH, CHỨC VỤ
LÀM NHIỆM VỤ
GHI CHÚ

01
Trần Minh Toản
Hiệu trưởng
Trưởng ban


02
Nguyễn Hồng Hà
Phó Hiệu trưởng
Phó trưởng ban


05
Hồ Văn Hùng
Giáo viên-TPT
Thư ký


(Danh sách này gồm có 03 người)
 
Gửi ý kiến