Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu quản lí > Báo cáo > (12 bài)

Thumbnail

Đề KTĐK CHKI Khối 1,2,3

Ngày gửi: 2015-12-29 10:01:56

Thumbnail

Đề kiểm tra định kỳ cuối HK I...

Ngày gửi: 2015-12-29 10:01:19

Thumbnail

kế hoạch thành lập các câu lạ...

Ngày gửi: 2015-12-29 10:00:20

Thumbnail

báo cao sơ kết học kỳ I

Ngày gửi: 2015-12-29 09:59:29

Thumbnail

BÁO CÁO GIAO DUC DAN TOC

Ngày gửi: 2015-12-29 09:58:28

Thumbnail

Báo cáo thiết bị trường học

Ngày gửi: 2012-12-28 10:48:45

Thumbnail

Báo cáo thư viện

Ngày gửi: 2012-12-28 10:48:31

Thumbnail

BÁO CÁO THỰC HIỆN PHONG TRÀO ...

Ngày gửi: 2012-12-20 13:21:46

Thumbnail

BÁO CÁO Việc thực hiện giáo d...

Ngày gửi: 2012-12-20 12:59:14

Thumbnail

BÁO CÁO THÀNH TÍCH Đề nghị tặ...

Ngày gửi: 2012-12-20 12:59:00

Thumbnail

BÁO CÁO CÔNG TÁC KIỂM TRA NỘI...

Ngày gửi: 2012-12-20 12:58:46

Thumbnail

Báo cáo kiểm định chất lượng ...

Ngày gửi: 2012-11-29 20:16:27