Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu quản lí > Quyết định > (37 bài)

Word-logo-small

Quyết định thành lập Ban ...

Ngày gửi: 2016-01-12 07:49:44

Word-logo-small

QĐ vthành lập Ban tổ chức kỳ ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:33:10

Word-logo-small

QĐ Về việc thành lập tổ giám ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:32:53

Word-logo-small

QĐ Về việc thành lập đội phòn...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:32:38

Word-logo-small

QĐ thành lập tổ giám khảo chấ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:32:20

Word-logo-small

QĐ thành lập Hội đồng xét Sán...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:31:59

Word-logo-small

QĐ thành lập Hội đồng xét nân...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:31:40

Word-logo-small

QĐ thành lập Hội đồng xét duy...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:31:18

Word-logo-small

QĐ thành lập Hội đồng xét duy...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:30:49

Word-logo-small

QĐ thành lập Hội đồng thi đua...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:30:31

Word-logo-small

QĐ thành lập Hội đồng kiểm kê...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:30:18

Word-logo-small

QĐ thành lập Hội đồng Giám kh...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:30:00

Word-logo-small

QĐ thành lập Hội đồng coi, ch...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:29:42

Word-logo-small

QĐ thành lập hội đồng coi thi...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:29:26

Word-logo-small

QĐ Về việc phân công hướng dẫ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:29:07

Word-logo-small

QĐ thành lập Đoàn tự kiểm tra...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:28:42

Word-logo-small

QĐ thành lập các tổ chuyên môn

Ngày gửi: 2012-11-26 15:28:15

Word-logo-small

QĐ thành lập Ban chỉ đạo “Trư...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:27:48

Word-logo-small

QĐ phân công nhiệm vụ cho Phó...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:27:30

Word-logo-small

QĐ phân công nhiệm vụ cho nhâ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:27:15

Word-logo-small

QĐ phân công nhiệm vụ cho nhâ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:27:00

Word-logo-small

QĐ phân công nhiệm vụ cho giá...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:26:44

Word-logo-small

QĐ phân công nhiệm vụ cho giá...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:26:27

Word-logo-small

QĐ lập hội đồng chấm thi “Viế...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:26:10

Word-logo-small

QĐ Kiểm kê CSVC

Ngày gửi: 2012-11-26 15:25:43

Word-logo-small

QĐ khen thưởng học sinh 20-11...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:25:04

Word-logo-small

QĐ công nhận và xếp loại SKKN

Ngày gửi: 2012-11-26 15:24:44

Word-logo-small

QĐ công nhận và xếp loại sáng...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:24:26

Word-logo-small

QĐ công nhận và khen thưởng h...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:24:03

Word-logo-small

QĐ công nhận và khen thưởng ...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:23:49

Word-logo-small

QĐ công nhận danh hiệu học si...

Ngày gửi: 2012-11-26 15:23:28

Word-logo-small

QĐ chức vụ tổ phó tổ chuyên môn

Ngày gửi: 2012-11-25 12:33:55

Word-logo-small

QĐ công nhận cá nhân đạt thàn...

Ngày gửi: 2012-11-25 12:33:38

Word-logo-small

QĐ công nhận danh hiệu giáo v...

Ngày gửi: 2012-11-25 12:33:29

Word-logo-small

QĐ công nhận danh hiệu học si...

Ngày gửi: 2012-11-25 12:33:11

Word-logo-small

QĐ công nhận và khen thưởng ...

Ngày gửi: 2012-11-25 12:32:58