Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

TỜ TRÌNH ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:08' 26-11-2012
Dung lượng: 96.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /TT-KĐ

TỜ TRÌNH
ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC 2011-2012


Kính gửi: HỘI ĐỒNG THI ĐUA NGÀNH GIÁO DỤC


TRƯỜNGTIỂU HỌC KIM ĐỒNG ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN DANH HIỆU THI ĐUA
NĂM HỌC 2011-2012 NHƯ SAU :

I/ Danh hiệu tập thể:
Stt
Tên đơn vị
Thành tích các năm trước
Đề nghị mức khen
Ghi chú2008-
2009
2009-2010
2010-2011
Tiên tiến
Xuất sắc
Lá cờ đầu


1
Trường tiểu học Hòa HộiTiên tiến
II/ Danh hiệu cá nhân:
Stt
Họ và tên
Thành tích các năm trước
Đề nghị mức khen2008-
2009
2009-2010
2010-2011
LĐTT
CSTĐ Huyện
CSTĐ Tỉnh
CSTĐ
Bộ
CSTĐ toàn quốc

1
Trần Minh Toản
GVDG huyện
LĐTT
LĐTT
CSTĐ

2
Nguyễn Hồng Hà
CSTĐ
CSTĐ
LĐTT

CSTĐ

3
Trần Thị Lan Hương
CSTĐ
LĐTT
CSTĐ
CSTĐ


4
Đặng Thị Đo
Xsắc trường
LĐTT
LĐTT
LĐTT

5
Hồ Thị Anh
X sắc trường
LĐTT
LĐTT
LĐTT

6
Nguyễn Thị Doan
X sắc trường
GVDG huyện
LĐTT
LĐTT

7
Phan Thị Mỹ Dung
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT
LĐTT

8
Phan Thị Bình
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT
LĐTT

9
Phùng Thị Minh Hằng
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT
LĐTT

10
Nguyễn Thị Chuyên
X sắc trường
LĐTT
CSTĐ
LĐTT

11
Nguyễn Thị Thùy
X sắc trường
LĐTT
LĐTT
LĐTT

12
Trương Thị Hải Vĩnh
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT
LĐTT

13
Lê Thị Hồng

X sắc trường
X sắc trường
LĐTT

14
Ngô Nguyễn Thị Thu Sương
X sắc trường
LĐTT
CSTĐ
LĐTT

15
Nguyễn Thị Lý
X sắc trường
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT

16
Nguyễn Văn Toản
X sắc trường
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT

17
Lê Minh Phụng
X sắc trường
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT

18
Phùng Đình Toàn
X sắc trường
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT

19
Trần Văn Bằng
X sắc trường
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT

20
Phú Thị Ngừng
X sắc trường
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT

21
Hồ Văn Hùng
X sắc trường
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT

22
Lê Thị Hạnh Quyết
X sắc trường
X sắc trường
X sắc trường
LĐTT

23
Dương Yến Quỳnh
X sắc trường
X sắc trường
X sắc trường
LĐTTIII/Bằng khen cá nhân:
Stt
Họ và tên
Thành tích các năm trước
Đề nghị bằng khen
Ghi chú2007-
2008
2008-2009
2009-2010
UBND Tỉnh
Bộ GD-ĐT
Thủ tướng
1

2

IV/Bằng khen tập thể :
Stt
Tên đơn vị
Thành tích các năm trước
Đề nghị bằng khen
Ghi chú2007-
2008
2008-2009
2008-2009
UBND Tỉnh
Bộ GD-ĐT
Thủ tướng


1
CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN HIỆU TRƯỞNG
(Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu) (Ký ghi rõ họ tên, đóng dấu)
 
Gửi ý kiến