Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu quản lí > (248 bài)

Xls-small

3 DANH MUC MA MINH CHUNG FILE...

Ngày gửi: 2019-11-01 08:14:14

Word-logo-small

Thông tư 17/2018/TT-BGDĐT

Ngày gửi: 2019-05-02 14:01:32

Word-logo-small

BAO CAO TU DANH GIA NAM HOC 2...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:59:41

Word-logo-small

KE HOACH KIEM DINH CHAT LUONG...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:58:49

Word-logo-small

PHIEU DANH GIA 27 TIEU CHI - ...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:57:46

Word-logo-small

QUYET DINH THANH LAP HOI DONG...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:55:50

Word-logo-small

KE HOACH NHA TRUONG THANG 5 /...

Ngày gửi: 2019-05-02 13:51:18

Word-logo-small

Phiếu đánh giá Hiệu trưởng - ...

Ngày gửi: 2019-04-11 08:44:40

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 10:52:24

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:11:28

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:11:08

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:10:55

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:10:27

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:06:32

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-09 08:04:49

Word-logo-small

Kế hoach hoạt động trường thá...

Ngày gửi: 2019-04-08 14:11:15

Word-logo-small

Phiếu liên lạc theo nội dung ...

Ngày gửi: 2017-01-09 11:40:19

Word-logo-small

PHIẾU LIÊN LẠC THEO THÔNG TƯ ...

Ngày gửi: 2017-01-03 10:31:09

Word-logo-small

BIEN BAN TIEU CHUAN 5 CHUAN Q...

Ngày gửi: 2016-12-28 16:53:47

Word-logo-small

BIEN BAN TIEU CHUAN 4 CHUAN Q...

Ngày gửi: 2016-12-28 16:49:51

Word-logo-small

BIEN BAN TIEU CHUAN 3 CHUAN Q...

Ngày gửi: 2016-12-28 16:48:29

Word-logo-small

BIEN BAN TIEU CHUAN 2 CHUAN Q...

Ngày gửi: 2016-12-28 16:46:41

Word-logo-small

BIEN BAN TIEU CHUAN 1 CHUAN Q...

Ngày gửi: 2016-12-28 16:35:14

Word-logo-small

TO TRINH TRƯỜNG CHUẢN QUỐC GI...

Ngày gửi: 2016-12-28 16:32:31

Word-logo-small

QUYẾT ĐỊNH XÃ

Ngày gửi: 2016-12-28 15:34:34

Word-logo-small

BIÊN BẢN CHUNG CỦA XÃ (Thị TRấn)

Ngày gửi: 2016-12-28 15:16:23

Word-logo-small

Bao cao tu danh gia truong ch...

Ngày gửi: 2016-12-28 15:03:47

Word-logo-small

KẾ HOẠCH DÁNH GIÁ TRƯỜNG CHUẨN

Ngày gửi: 2016-12-28 15:02:27

Word-logo-small

20 KE HOACH NHA TRUONG THANG ...

Ngày gửi: 2016-11-02 12:33:02

Word-logo-small

19 KE HOACH TU ĐÁNH GIÁ - kiể...

Ngày gửi: 2016-10-28 17:14:02

Word-logo-small

11 KẾ HOẠCH DẠY HỌC 2 BUỔI NG...

Ngày gửi: 2016-10-28 17:12:30

Word-logo-small

15- KE HOACH TRUYỀN ĐỘNG LỰC...

Ngày gửi: 2016-10-28 17:09:57

Word-logo-small

16 KE HOẠCH KY NIEM CAC NGAY ...

Ngày gửi: 2016-10-28 17:09:24

Word-logo-small

14 KE HOACH trường học mới 20...

Ngày gửi: 2016-10-28 17:07:37

Word-logo-small

13 Ke hoach quan ly day them ...

Ngày gửi: 2016-10-28 17:06:32

Word-logo-small

12 KE HOACH PHAP TRIEN 2016-2017

Ngày gửi: 2016-10-28 17:06:15