Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KE HOACH NHA TRUONG THANG 5 /2019

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:51' 02-05-2019
Dung lượng: 108.0 KB
Số lượt tải: 13
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
Số : /KH-TH.HMT
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Phước Bửu, ngày 26 tháng 04 năm 2019

KẾ HOẠCH
Thực hiện công tác tháng 05 năm học 2018-2019


Chủ đề tháng 05: “Kính yêu và biết ơn Bác Hồ”.
I/NHIỆM VỤ CHUNG
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày lễ lớn trong tháng 5: 1/5; 7/5; 19/05;
- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành chương trình kết hợp ôn tập, tổ chức kiểm tra cuối kỳ II;
- Kiểm tra việc thực hiện chương trình kế hoạch năm học;
- Tổ chức ôn tập, ra đề và kiểm tra cuối kì II, phụ đạo học sinh yếu;
- Tiến hành đánh giá xếp loại học sinh theo qui định Bộ GD&ĐT;
- Tổng kết năm học, xét lên lớp, công nhận hoàn thành chương trình cấp tiểu học cho học sinh lớp 5;
- Tổ chức kiểm tra và hoàn thành các loại hồ sơ, giáo viên, học sinh;
- Tham gia tổ chức việc đánh giá xếp loại giáo viên theo Thông tư 20/2019/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục- Đào tạo ban hành Quy định chuẩn nghề nghiệp giáo viên cơ sở giáo dục phổ thông; Nghị định số 56/2015/NĐ-CP, ngày 09 tháng 06 năm 2015 của Chính phủ ban hành Nghị định về đánh giá và phân loại cán bộ, công chức, viên chức.
- Tổ chức tổng kết năm học, làm lễ ra trường cho học sinh lớp 5;
- Tổ chức bàn giao học sinh về địa phương và tham gia trại hè 1/6;
- Hoàn thành hồ sơ và các minh chứng về Kiểm định chất lượng;
- Phân công trực hè.
II/NHỮNG NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM
1/ Công tác chính trị tư tưởng:
- Tuyên truyền ý nghĩa ngày lễ lớn trong tháng 5. Thực hiện công tác truyên truyền giáo dục pháp luật, giáo dục phòng chống tai nạn thương tích, phòng chống các dịch bệnh mùa hè và tổ chức hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia nước sạch vệ sinh môi trường năm 2019.
- Chấn chỉnh nề nếp nhà giáo, lề lối làm việc; Vệ sinh trường học.
- Quán triệt ý thức chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm trong hè.
* Biện pháp:
- Phối kết hợp với BCH CĐCS vận động CĐV tham gia tích cực phong trào “Nâng cao chất lượng giảng dạy”. GVCN quan tâm đến phong trào thi đua của lớp đặc biệt về vệ sinh trường lớp.
- BGH và Tổng phụ trách Đội tiếp tục tuyên truyền ý nghĩa chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5), ngày thành lập Đội TNTP (15/5), 129 năm ngày sinh chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5), 60 năm ngày mở đường Hồ Chí Minh (19/5/1959-19/5/2019) trong cán bộ, giáo viên nhân viên và học sinh toàn trường bằng nhiều hình thức: nói chuyện dưới cờ, phát thanh măng non, góc truyền thông.
- BGH kiểm tra nhắc nhở giáo viên thực hiện tốt các công văn chỉ đạo cấp trên.
- Quán triệt ý thức chấp hành quy định về dạy thêm, học thêm cuối năm và trong hè; Tổ chức kiểm tra đột xuất, cho giáo viên làm cam kết không dạy thêm trong hè.
- Thực hiện nghiêm túc đầy đủ chương trình; chấp hành nội quy, giờ giấc học tập và thái độ ôn tập, tham gia kiểm tra cuối kỳ II đạt hiệu quả cao.
2/ Công tác chuyên môn:
- Hoàn thành chương trình từ tuần 33 đến tuần 35.
- Tăng cường ôn tập, giúp đỡ học sinh hoàn thành các nội dung học tập, chuẩn bị kì kiểm tra cuối năm học.
- Kiểm tra định kì cuối năm học (theo lịch).
- Thống kê chất lượng cuối năm, gửi báo cáo về Phòng GD&ĐT.
- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành chương trình kết hợp ôn tập, tổ chức kiểm tra cuối kỳ II theo đúng thời gian quy định và chấm, nhận xét bài kiểm tra theo Văn bản hợp nhất số 03/VBHN-BGDĐT.
- Xét HTCTTH cho học sinh lớp 5 và xét HTCT lớp cho các lớp từ 1-4.
- Hoàn tất công tác vào điểm, phê duyệt học bạ, đề nghị khen thưởng.
- Hoàn thành các loại hồ sơ cuối năm học, vào học bạ.
- Tổng hợp kết quả BDTX, giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường.
* Biện pháp:
- Tiếp tục thực hiện và hoàn thành chương trình kết hợp ôn tập, tổ chức kiểm tra cuối kỳ II theo đúng thời gian quy định và chấm, nhận xét bài kiểm tra theo TT 22/2016.
- Tổ
 
Gửi ý kiến