Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Chuyên môn > (5 thư mục)


Kế hoạch (63 bài)
Thumbnail

Ke hoach phu dao hoc sinh yeu

Ngày gửi: 2016-10-28 17:16:57

Thumbnail

KE HOẠCH BỒI DƯỠNG NĂNG KHIEU...

Ngày gửi: 2016-10-28 17:16:13

Thumbnail

KE HOACH CHUYEN DE TRUONG 16-17

Ngày gửi: 2016-10-28 17:15:21

Thumbnail

KE HOACH TUAN KHOI DONG 16-17

Ngày gửi: 2016-08-17 20:12:33


Báo cáo (30 bài)
Thumbnail

giáo án phát triển năng lực l...

Ngày gửi: 2019-01-18 21:24:05

Thumbnail

KHBDTX

Ngày gửi: 2016-10-02 15:02:11

Thumbnail

BÁO CÁO CÔNG TÁC KT CUOI NĂM.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:20:07

Thumbnail

BAO CAO CHUYEN MON CUOI NĂM.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:05:10


Chuyên đề (55 bài)
Thumbnail

Khoa học 4. Bài 57. Thực vật ...

Ngày gửi: 2021-12-22 15:31:28

Thumbnail

bài soạn tuần 5

Ngày gửi: 2018-04-24 23:18:54

Thumbnail

Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Gi...

Ngày gửi: 2018-04-24 23:14:26

Thumbnail

sinh hoat chuyen mon moi

Ngày gửi: 2018-01-30 19:26:39


Thumbnail

chuyen de

Ngày gửi: 2014-10-30 09:32:15

Thumbnail

Tài lieu tap huán danh gia TT...

Ngày gửi: 2014-10-02 15:50:20

Thumbnail

Hướng dẫn sinh hoạt chuyên mô...

Ngày gửi: 2014-09-30 08:26:22

Thumbnail

Lich su va co so li luan Phuo...

Ngày gửi: 2014-09-12 08:52:50


Thumbnail

chương trình le giang sinh

Ngày gửi: 2016-02-19 06:00:29

Thumbnail

kh kiem tra noi bo

Ngày gửi: 2016-02-19 05:59:53

Thumbnail

giao luu CLB

Ngày gửi: 2016-02-19 05:59:18

Thumbnail

ke hoach giao luu cau lac bo

Ngày gửi: 2016-02-19 05:58:48