Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Chuyên môn > Báo cáo > (30 bài)

Thumbnail

giáo án phát triển năng lực l...

Ngày gửi: 2019-01-18 21:24:05

Thumbnail

KHBDTX

Ngày gửi: 2016-10-02 15:02:11

Thumbnail

BÁO CÁO CÔNG TÁC KT CUOI NĂM.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:20:07

Thumbnail

BAO CAO CHUYEN MON CUOI NĂM.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:05:10

Thumbnail

Kế hoạch sinh hoạt chuyên môn...

Ngày gửi: 2015-01-23 08:40:24

Thumbnail

bao cao chuyên môn T9-13

Ngày gửi: 2013-10-01 15:51:04

Thumbnail

Báo cáo chuyên môn tháng 9 - ...

Ngày gửi: 2013-09-25 16:40:51

Thumbnail

đơn xin học thêm

Ngày gửi: 2013-05-22 21:54:41

Thumbnail

bao cao tong ket du gio kiem ...

Ngày gửi: 2013-04-08 12:48:11

Thumbnail

DANH SACH HOC SINH YẾU TRUONG...

Ngày gửi: 2013-04-08 11:37:51

Thumbnail

bao cao phu dao hoc sinh yeu ...

Ngày gửi: 2013-04-08 11:37:23

Thumbnail

BAO CAO BÒI DƯỠNG HỌC SINH GI...

Ngày gửi: 2013-04-08 11:37:00

Thumbnail

BÁO CÁO CHUYÊN MÔN GIỮA KÌ II...

Ngày gửi: 2013-04-01 14:15:24

Thumbnail

baocaothamluan XDMT 2010-Tham...

Ngày gửi: 2012-11-29 20:14:34

Thumbnail

BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC THI OLIMPI...

Ngày gửi: 2012-11-29 20:13:33

Thumbnail

BÁO CÁO TÌNH HÌNH DẠY MÔN TIN...

Ngày gửi: 2012-11-29 20:13:14

Thumbnail

bao cao thanh tich

Ngày gửi: 2012-11-29 20:12:59

Thumbnail

bao cao noi dung thanh tra cu...

Ngày gửi: 2012-11-29 20:12:40

Thumbnail

BAO CAO KET QUA TAP SU

Ngày gửi: 2012-11-29 20:12:20

Thumbnail

BAO CAO ket noi tin hoc

Ngày gửi: 2012-11-29 20:12:03

Thumbnail

BAO CAO CT-SGK THU CONG KI TH...

Ngày gửi: 2012-11-29 20:11:45

Thumbnail

BAO CAO CTrình-SGK

Ngày gửi: 2012-11-29 20:10:54

Thumbnail

bao cao công tác chuan kien t...

Ngày gửi: 2012-11-29 20:10:18

Thumbnail

BAO CAO công tác viết chữ đẹp

Ngày gửi: 2012-11-29 20:09:38

Thumbnail

BAO CAO ANH VAN TIN HOC

Ngày gửi: 2012-11-29 20:08:52

Thumbnail

BÁO CÁO HS KHUYẾT TẬT

Ngày gửi: 2012-11-29 20:08:06

Thumbnail

BÁO CÁO 5 nam TỔNG KẾT tin hoc

Ngày gửi: 2012-11-25 12:46:27

Thumbnail

Báo cáo kiểm tra giữa kì 1

Ngày gửi: 2012-11-25 12:45:52

Thumbnail

bao cao phu dao hoc sinh yeu

Ngày gửi: 2012-11-25 12:45:39

Thumbnail

BÁO CÁO CHUYÊN MÔN GIỮA KÌ I ...

Ngày gửi: 2012-11-25 12:44:53