Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Chuyên môn > Kế hoạch > (63 bài)

Thumbnail

Ke hoach phu dao hoc sinh yeu

Ngày gửi: 2016-10-28 17:16:57

Thumbnail

KE HOẠCH BỒI DƯỠNG NĂNG KHIEU...

Ngày gửi: 2016-10-28 17:16:13

Thumbnail

KE HOACH CHUYEN DE TRUONG 16-17

Ngày gửi: 2016-10-28 17:15:21

Thumbnail

KE HOACH TUAN KHOI DONG 16-17

Ngày gửi: 2016-08-17 20:12:33

Thumbnail

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Ngày gửi: 2016-04-28 10:44:15

Thumbnail

KẾ HOẠCH BÀN GIAO NHIỆM THU C...

Ngày gửi: 2016-04-28 10:24:50

Thumbnail

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUỐI NĂM 2...

Ngày gửi: 2016-04-28 10:24:23

Thumbnail

kế hoạch kiểm tra cuối kì I 2...

Ngày gửi: 2015-12-10 17:00:30

Thumbnail

Kế hoạch chuyên môn tháng 12/...

Ngày gửi: 2015-11-30 16:58:42

Thumbnail

kế hoạch chuyên môn năm 2015-...

Ngày gửi: 2015-10-11 16:49:17

Thumbnail

kế hoạch chuyên môn tháng 10 ...

Ngày gửi: 2015-10-11 16:48:46

Thumbnail

kế hoạch chuyên môn tháng 9 -...

Ngày gửi: 2015-10-11 16:48:28

Thumbnail

kế hoạch chuyên môn tháng 8 -...

Ngày gửi: 2015-10-11 16:47:59

Thumbnail

ke hoach chuyen mon thang 04-...

Ngày gửi: 2015-04-08 08:22:29

Thumbnail

ke hoach thang 03-15.doc

Ngày gửi: 2015-04-08 08:22:01

Thumbnail

ke hoach thang 1-2-2015.doc

Ngày gửi: 2015-04-08 08:21:46

Thumbnail

PHIẾU BÌNH BẦU GIÁO VIÊN CHỦ ...

Ngày gửi: 2015-01-28 20:34:34

Thumbnail

MẪU SỔ THEO DÕI THƯỜNG XUYÊN ...

Ngày gửi: 2015-01-15 11:50:23

Thumbnail

Biên bản chuyên đề tổ theo ng...

Ngày gửi: 2014-12-13 05:47:47

Thumbnail

Biên bản chuyên đề tổ theo ng...

Ngày gửi: 2014-12-13 05:47:15

Thumbnail

Biên bản chuyên đề tổ theo ng...

Ngày gửi: 2014-12-13 05:46:49

Thumbnail

Mẫu sổ dự giờ mới théo hướng ...

Ngày gửi: 2014-12-03 17:18:26

Thumbnail

MẪU SỔ THEO DÕI CHẤT LƯỢNG GI...

Ngày gửi: 2014-11-28 06:57:41

Thumbnail

Kế hoạch chuyên đề theo mẫu m...

Ngày gửi: 2014-11-17 09:41:11

Thumbnail

KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ VNEN MÔN T...

Ngày gửi: 2014-11-05 09:50:19

Thumbnail

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN - THEO MẪ...

Ngày gửi: 2014-11-05 09:48:59

Thumbnail

Mẫu kế hoạch năm học chuyên m...

Ngày gửi: 2014-11-05 07:30:08

Thumbnail

Mẫu kế hoạch bồi dưỡng thường...

Ngày gửi: 2014-11-05 07:28:57

Thumbnail

HUONG DAN SINH HOẠT CHUYEN MO...

Ngày gửi: 2014-09-12 08:04:49

Thumbnail

kế hoạch chuyên môn thang 9-2014

Ngày gửi: 2014-08-28 15:24:48

Thumbnail

Mẫu kế hoạch chuyên môn năm h...

Ngày gửi: 2014-08-27 15:03:10

Thumbnail

Kế hoạch khảo sát chất lượng ...

Ngày gửi: 2014-08-19 09:53:12

Thumbnail

KE HOACH CHUYEN MON VNEN 20...

Ngày gửi: 2014-08-16 09:26:40

Thumbnail

KE HOACH CHUYEN MON VNEN 20...

Ngày gửi: 2014-08-16 09:22:14

Thumbnail

Kế hoạch chuyên môn tháng 05-...

Ngày gửi: 2014-05-05 08:41:17

Thumbnail

ke hoach thang 04- năm học 13-14

Ngày gửi: 2014-04-24 10:38:31