Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Chuyên môn > Chuyên đề > (55 bài)

Thumbnail

Khoa học 4. Bài 57. Thực vật ...

Ngày gửi: 2021-12-22 15:31:28

Thumbnail

bài soạn tuần 5

Ngày gửi: 2018-04-24 23:18:54

Thumbnail

Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Gi...

Ngày gửi: 2018-04-24 23:14:26

Thumbnail

sinh hoat chuyen mon moi

Ngày gửi: 2018-01-30 19:26:39

Thumbnail

MỘT SỐ KỸ THUẬT TRUYỀN ĐỘNG L...

Ngày gửi: 2017-01-18 15:42:57

Thumbnail

CHUYEN DE VNEN TN-XH lớp 2.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:52

Thumbnail

CHUYÊN ĐỀ VỀ KI NĂNG SỐNG VÀ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:39

Thumbnail

CHUYÊN ĐỀ UNG DUNG VNEN VÀO ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:24

Thumbnail

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:03

Thumbnail

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT THÔNG TƯ ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:34:51

Thumbnail

LY THUYET CHUYÊN ĐỀ BAN TAY N...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:34:36

Thumbnail

BIEN BAN TONG KÉT CHUYEN ĐỀ B...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:48

Thumbnail

BIÊN BẢN TỔ CHƯC CHUYÊN ĐỀ VN...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:21

Thumbnail

BIÊN BẢN TỔ CHƯC CHUYÊN ĐỀ KN...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:09

Thumbnail

BIÊN BẢN CHUYÊN ĐỀ TT 30 14-1...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:55

Thumbnail

BIÊN BẢN CHUYÊN ĐỀ BTNB 14-1...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:44

Thumbnail

BIEN BAN 1 SINH HOAT CM XD CĐ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:32

Thumbnail

06 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ HUYỆN T...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:16

Thumbnail

05 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ KNS-SHL...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:02

Thumbnail

04 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ VNEN MÔ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:47

Thumbnail

03 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ VNEN MÔ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:30

Thumbnail

02 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ BÀN TAY...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:16

Thumbnail

01 MAU ke hoach to chuc chuye...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:00

Thumbnail

TẬP HUẤN THEO THÔNG TƯ 30. CH...

Ngày gửi: 2014-12-25 16:47:27

Thumbnail

Phân phôi chương trinh lơp 2 ...

Ngày gửi: 2014-08-05 15:30:22

Thumbnail

Tai lieu tập huan Cong tac Ch...

Ngày gửi: 2014-03-26 14:27:24

Thumbnail

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁ...

Ngày gửi: 2013-12-30 20:28:41

Thumbnail

CHUYÊN ĐỀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ...

Ngày gửi: 2013-10-27 13:34:44

Thumbnail

CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ LỚP HỌC TH...

Ngày gửi: 2013-10-27 13:34:37

Thumbnail

Một số biện pháp dạy và phụ đ...

Ngày gửi: 2013-06-26 10:08:14

Thumbnail

CHUYEN DE AN TOAN GIAO THONG ...

Ngày gửi: 2013-04-30 19:01:04

Thumbnail

CHUYÊN ĐỀ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngày gửi: 2013-04-30 18:56:06

Thumbnail

Li thuyet chuyên đề Giúp học ...

Ngày gửi: 2013-04-10 15:19:34

Thumbnail

PGD ND THỰC HIỆN GIẢM TẢI Huy...

Ngày gửi: 2013-04-09 08:57:10

Thumbnail

2013-03-08 Noi dung tich hop ...

Ngày gửi: 2013-04-09 08:55:22

Thumbnail

Tổ chức hoạt động dạy học với...

Ngày gửi: 2013-04-08 11:33:53