Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Chuyên môn > Chuyên đề > (54 bài)

Word-logo-small

bài soạn tuần 5

Ngày gửi: 2018-04-24 23:18:54

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Gi...

Ngày gửi: 2018-04-24 23:14:26

Word-logo-small

sinh hoat chuyen mon moi

Ngày gửi: 2018-01-30 19:26:39

Word-logo-small

MỘT SỐ KỸ THUẬT TRUYỀN ĐỘNG L...

Ngày gửi: 2017-01-18 15:42:57

Word-logo-small

CHUYEN DE VNEN TN-XH lớp 2.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:52

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ VỀ KI NĂNG SỐNG VÀ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:39

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ UNG DUNG VNEN VÀO ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:24

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:03

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT THÔNG TƯ ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:34:51

Word-logo-small

LY THUYET CHUYÊN ĐỀ BAN TAY N...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:34:36

Word-logo-small

BIEN BAN TONG KÉT CHUYEN ĐỀ B...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:48

Word-logo-small

BIÊN BẢN TỔ CHƯC CHUYÊN ĐỀ VN...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:21

Word-logo-small

BIÊN BẢN TỔ CHƯC CHUYÊN ĐỀ KN...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:09

Word-logo-small

BIÊN BẢN CHUYÊN ĐỀ TT 30 14-1...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:55

Word-logo-small

BIÊN BẢN CHUYÊN ĐỀ BTNB 14-1...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:44

Word-logo-small

BIEN BAN 1 SINH HOAT CM XD CĐ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:32

Word-logo-small

06 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ HUYỆN T...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:16

Word-logo-small

05 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ KNS-SHL...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:32:02

Word-logo-small

04 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ VNEN MÔ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:47

Word-logo-small

03 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ VNEN MÔ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:30

Word-logo-small

02 KẾ HOẠCH CHUYÊN ĐỀ BÀN TAY...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:16

Word-logo-small

01 MAU ke hoach to chuc chuye...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:31:00

Word-logo-small

TẬP HUẤN THEO THÔNG TƯ 30. CH...

Ngày gửi: 2014-12-25 16:47:27

Word-logo-small

Phân phôi chương trinh lơp 2 ...

Ngày gửi: 2014-08-05 15:30:22

Word-logo-small

Tai lieu tập huan Cong tac Ch...

Ngày gửi: 2014-03-26 14:27:24

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁ...

Ngày gửi: 2013-12-30 20:28:41

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ TRIỂN KHAI MÔ HÌNH ...

Ngày gửi: 2013-10-27 13:34:44

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ THIẾT KẾ LỚP HỌC TH...

Ngày gửi: 2013-10-27 13:34:37

Word-logo-small

Một số biện pháp dạy và phụ đ...

Ngày gửi: 2013-06-26 10:08:14

Word-logo-small

CHUYEN DE AN TOAN GIAO THONG ...

Ngày gửi: 2013-04-30 19:01:04

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ VỀ AN TOÀN GIAO THÔNG

Ngày gửi: 2013-04-30 18:56:06

Word-logo-small

Li thuyet chuyên đề Giúp học ...

Ngày gửi: 2013-04-10 15:19:34

Word-logo-small

PGD ND THỰC HIỆN GIẢM TẢI Huy...

Ngày gửi: 2013-04-09 08:57:10

Word-logo-small

2013-03-08 Noi dung tich hop ...

Ngày gửi: 2013-04-09 08:55:22

Word-logo-small

Tổ chức hoạt động dạy học với...

Ngày gửi: 2013-04-08 11:33:53

Word-logo-small

LI THUYET CHUYÊN ĐỀ TOÁN 2012...

Ngày gửi: 2013-04-08 11:33:26