Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Chuyên môn > (223 bài)

Word-logo-small

bài soạn tuần 5

Ngày gửi: 2018-04-24 23:18:54

Word-logo-small

Giáo án theo Tuần (Lớp 4). Gi...

Ngày gửi: 2018-04-24 23:14:26

Word-logo-small

sinh hoat chuyen mon moi

Ngày gửi: 2018-01-30 19:26:39

Word-logo-small

MỘT SỐ KỸ THUẬT TRUYỀN ĐỘNG L...

Ngày gửi: 2017-01-18 15:42:57

Word-logo-small

Ke hoach phu dao hoc sinh yeu

Ngày gửi: 2016-10-28 17:16:57

Word-logo-small

KE HOẠCH BỒI DƯỠNG NĂNG KHIEU...

Ngày gửi: 2016-10-28 17:16:13

Word-logo-small

KE HOACH CHUYEN DE TRUONG 16-17

Ngày gửi: 2016-10-28 17:15:21

Word-logo-small

KHBDTX

Ngày gửi: 2016-10-02 15:02:11

Word-logo-small

KE HOACH TUAN KHOI DONG 16-17

Ngày gửi: 2016-08-17 20:12:33

Word-logo-small

KẾ HOẠCH CHUYÊN MÔN THÁNG 5

Ngày gửi: 2016-04-28 10:44:15

Word-logo-small

KẾ HOẠCH BÀN GIAO NHIỆM THU C...

Ngày gửi: 2016-04-28 10:24:50

Word-logo-small

KẾ HOẠCH KIỂM TRA CHUỐI NĂM 2...

Ngày gửi: 2016-04-28 10:24:23

Word-logo-small

chương trình le giang sinh

Ngày gửi: 2016-02-19 06:00:29

Word-logo-small

kh kiem tra noi bo

Ngày gửi: 2016-02-19 05:59:53

Word-logo-small

giao luu CLB

Ngày gửi: 2016-02-19 05:59:18

Word-logo-small

ke hoach giao luu cau lac bo

Ngày gửi: 2016-02-19 05:58:48

Word-logo-small

chuyên de

Ngày gửi: 2016-02-19 05:57:36

Word-logo-small

chuyên dê

Ngày gửi: 2016-02-19 05:56:41

Word-logo-small

kế hoạch kiểm tra cuối kì I 2...

Ngày gửi: 2015-12-10 17:00:30

Word-logo-small

ma trận đề Tiếng Việt cuối kì...

Ngày gửi: 2015-12-10 16:59:35

Word-logo-small

ma trận đề toán cuối kì I 201...

Ngày gửi: 2015-12-10 16:59:15

Word-logo-small

Ma trận đề khoa - sử - địa lớ...

Ngày gửi: 2015-12-10 16:57:39

Word-logo-small

Kế hoạch chuyên môn tháng 12/...

Ngày gửi: 2015-11-30 16:58:42

Word-logo-small

kế hoạch chuyên môn năm 2015-...

Ngày gửi: 2015-10-11 16:49:17

Word-logo-small

kế hoạch chuyên môn tháng 10 ...

Ngày gửi: 2015-10-11 16:48:46

Word-logo-small

kế hoạch chuyên môn tháng 9 -...

Ngày gửi: 2015-10-11 16:48:28

Word-logo-small

kế hoạch chuyên môn tháng 8 -...

Ngày gửi: 2015-10-11 16:47:59

Word-logo-small

CHUYEN DE VNEN TN-XH lớp 2.doc

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:52

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ VỀ KI NĂNG SỐNG VÀ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:39

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ UNG DUNG VNEN VÀO ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:24

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG PHƯƠNG PHÁ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:35:03

Word-logo-small

CHUYÊN ĐỀ SINH HOẠT THÔNG TƯ ...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:34:51

Word-logo-small

LY THUYET CHUYÊN ĐỀ BAN TAY N...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:34:36

Word-logo-small

BIEN BAN TONG KÉT CHUYEN ĐỀ B...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:48

Word-logo-small

BIÊN BẢN TỔ CHƯC CHUYÊN ĐỀ VN...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:21

Word-logo-small

BIÊN BẢN TỔ CHƯC CHUYÊN ĐỀ KN...

Ngày gửi: 2015-06-03 10:33:09