Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

giao luu CLB

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Thành Tân
Ngày gửi: 05h:59' 19-02-2016
Dung lượng: 18.2 KB
Số lượt tải: 8
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT GÒ QUAO
TRƯỜNG TH SỐ 1 XÃ ĐỊNH AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do - Hạnh phúcSố: 03 /KH-CLB

Định An, ngày 25 tháng 9 năm 2015KẾ HOẠCH
V/v Tổ chức và sinh hoạt các câu lạc năm học: 2015 - 2016
        
Căn cứ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học của Phòng GD&ĐT Gò Quao năm học 2015 – 2016;
Căn cứ theo kế hoạch nhiệm vụ năm học của Trường Tiểu học số 1 xã Định An năm học 2015 – 2016;
Căn cứ vào nhu cầu tổ chức các nội dung thi và giao lưu của nhà trường nhằm nâng cao hiệu quả, chất lượng và góp phần giáo dục học sinh phát triển toàn diện. Bộ phân chuyên môn xây dựng kế hoạch tổ chức và sinh hoạt các câu lạc bộ năm học 2015 - 2016 như sau:
I. THÀNH LẬP CÁC CÂU LẠC BỘ:
1. Câu lạc bộ Toán tuổi thơ.
2. Câu lạc bộ em yêu Tiếng việt.
II. THÀNH PHẦN CHỈ ĐẠO CÁC CÂU LẠC BỘ:
TT
Họ và tên
Chức vụ
Nhiệm vụ
Ghi chú

1
Nguyễn Văn Ninh
H.Trưởng
TB Chỉ đạo


2
Đỗ Thành Tân
P.H.Trưởng
PTB Chỉ đạo


3
Vũ Thị Hồng Thơm
TT.K 1
CMCLB – Toán 1


4
Trần Xuân Hợi
TP.K 1
CMCLB – TV1


5
Trần Thị Thúy Mơ
TT.K2
CMCLB – Toán 2


6
Phạm Thị Hoa
TP.K2
CMCLB – TV2


7
Trần Thị Thục Đoan
TT.K3
CMCLB – Toán 3


8
Lại Tiến Sỹ
TP.K3
CMCLB – TV3


9
Lê Văn Thỏa
TT.K4
CMCLB – Toán 4


10
Nguyễn Thành Ri
TP.K4
CMCLB – TV4


11
Đặng Thanh Phú
TT.K5
CMCLB – Toán 5


12
Nguyễn Thị Chiến
TP.K5
CMCLB – TV5


II. NỘI DUNG HOẠT ĐỘNG CÁC CÂU LẠC BỘ:
- Ban chỉ đạo, chủ nhiệm, các giáo viên chịu trách nhiệm về nội dung, lên kế hoạch, tổ chức bồi dưỡng và giao lưu 02 lần/năm.
- GVCN tuyên truyền, phổ biến chủ trương, kế hoạch, tổ chức học sinh đăng ký tham gia các CLB.
- Các khối trưởng phối hợp với các giáo viên trong khối tổ chức bồi dưỡng và tham mưu với ban chỉ đạo tổ chức giao lưu các câu lạc bộ của khối mình đạt hiệu quả cao và tổng hợp báo cáo cho ban chỉ đạo (Trực triếp cho Đc Tân phó ban chỉ đạo – Phó hiệu trưởng phụ trách chuyên môn).
- Nội dung bồi dưỡng và nội dung giao lưu nằm trong chương trình của khối lớp mình, tránh vượt quá hay không phù hợp với lứa tuổi học sinh.
- Nhà trường hỗ trợ về cơ sở vật chất cho hoạt động của các CLB. Tổ chức khen thường cuối năm học.
III. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG: 
Thời gian
Nội dung
Đối tượng
Ghi chú

Tháng 9/2015
1. Tổ chức đang ký tham gia CLB ra mắt Câu lạc bộ.
2. Tổ chức ra mắt Câu lạc bộ.
Giáo viên, thành viên CLB


Tháng 10/2015
Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
Giáo viên, thành viên CLB


Tháng 11/2015
Chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20-11, các CLB tổ chức giao lưu lần 1.
BGH, Giáo viên TPT, Giáo viên, thành viên CLB


Tháng 12/2015
Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
 Giáo viên


Tháng 1/2016
Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
 Giáo viên


Tháng 2/2016
Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
 Giáo viên


Tháng 3/2016
Tổ giao lưu lần 02
BGH, Giáo viên TPT, Giáo viên, thành viên CLB


Tháng 4/20136
Tổ chức bồi dưỡng và tập luyện
 Giáo viên, thành viên CLB


Tháng 5/2016
- Tổng kết đánh giá và khen thưởng.
BGH, Giáo viên TPT, Giáo viên, thành viên CLBTrên đây là kế hoạch tổ chức và sinh hoạt các câu lạc Trường Tiểu học số 1 xã Định An năm học 2015-2016, ban chỉ đạo, các giáo viên và các thành viên tham gia các câu lạc bộ triển khai thực hiện kế hoạch kịp thời và đạt hiệu quả./.
   Nơi nhận:
- Thành viên CLB;
- Lưu CM.

PHÓ TRƯỞNG BAN CHỈ
 
Gửi ý kiến