Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

KE HOACH CHUYEN DE TRUONG 16-17

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 17h:15' 28-10-2016
Dung lượng: 167.0 KB
Số lượt tải: 392
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 Số : 05/KH-CM Phước Bửu, ngày 16 tháng 09 năm 2016KẾ HOẠCH
TỔ CHỨC CHUYÊN ĐỀ TRONG NĂM HỌC 2016 - 2017


- Căn cứ Kế hoạch số 10/KH/HMT ngày 15 tháng 09 năm 2016 của hiệu trưởng trường TH Huỳnh Minh Thạnh về việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ năm học 2016 – 2017;
- Căn cứ vào kế hoạch số 04/KH-CM ngày 15 tháng 09 năm 2016 của chuyên môn trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh về hoạt động chuyên môn năm học 2016- 2017;
- Căn cứ vào tình hình thực tiễn về đội ngũ nhà giáo và điều kiện của nhà trường hiện nay;
- Trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh xây dựng kế hoạch tổ chức chuyên đề trong năm học 2016- 2017 như sau:
I. Mục đích, yêu cầu
- Nhằm áp dụng phương pháp dạy học mới : “Mô hình Trường học mới” (THM), phương pháp “Bàn tay nặn bột” (BTNB) và những phương pháp mới, tiên tiến hiệu quả khác. Hệ thống lại các phương pháp, hình thức dạy học theo hướng tích cực hóa hoạt động học sinh mà giáo viên chưa thực hiện tốt, còn khó khăn khi thực hiện trong những năm qua.
- Đẩy mạnh việc dạy tích hợp các nội dung lồng ghép. Dạy theo chuẩn kiến thức kĩ năng, dạy nội dung giảm tải, dạy học theo nhóm đối tượng học sinh. Áp dụng việc đánh giá theo thông tư 30/2014 (đã sửa đổi) vào đánh giá học sinh trong tiết dạy, trong các hoạt động giáo dục.
- Tăng cường nhận thức của giáo viên, thay đổi nhận thức từ việc chủ yếu truyền thụ kiến thức cho học sinh sang việc giáo dục, rèn luyện kỹ năng để phát triển năng lực và phẩm chất người học. Áp dung phương pháp truyền động lực và tạo hứng thú cho học sinh…
- Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tích cực trong hành động; nhằm đổi mới về cả mục tiêu giáo dục, nội dung và phương pháp giáo dục học sinh.
- Đổi mới và đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào trong dạy học.
- Thực hiện nhiệm vụ tự học, tự bồi dưỡng và sáng tạo để nâng cao năng lực của bản thân mỗi giáo viên đáp ứng được sự đổi mới của ngành giáo dục trong năm học 2016-2017. Tạo điều kiện cho giáo viên nghiên cứu, chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau. Sinh hoạt chuyên môn theo hướng “Nghiên cứu bài học” để việc sinh hoạt chuyên môn tổ khối, trường đi vào chuyên sâu tập trung nội dung về chuyên môn.
- Hỗ trợ công tác quản lý giáo dục, giúp ban giám hiệu nắm bắt những khó khăn, tồn tại trong giảng dạy, nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
II. Nội dung
1. Chuyên đề theo Nghiên cứu bài học (NCBH):
1.1. Dạy học theo mô hình trường học mới trong môn Toán lớp 3 (Tập trung vào việc điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học, thực hiện tạo động lực và truyền cảm hứng cho học sinh ) để nâng cao hiệu quả mô hình trường học mới.
1.2. Dạy phương pháp bàn tay nặn bột (BTNB) vào môn TNXH - Khoa học. Kết hợp việc nhận xét trên lớp theo thông tư 30/2014 (đã sửa đổi).
1.3. Dạy học theo mô hình trường học mới trong môn Tiếng Việt lớp 4 (Tập trung vào việc điều chỉnh tài liệu Hướng dẫn học, thực hiện tạo động lực và truyền cảm hứng cho học sinh) để nâng cao hiệu quả mô hình trường học mới.
1.4. Ứng dụng phương pháp dạy học theo mô hình Trường học mới (một phần), thực hiện tạo động lực và truyền cảm hứng cho học sinh vào các môn học ở các lớp 1, 5. Kết hợp thực hiện nhận xét học sinh trên lớp theo thông tư 30/2014 (đã sửa đổi).
2. Chuyên đề Tập huấn - Hội thảo (TH-HT):
2.1. Tạo động lực và truyền cảm hứng cho học sinh qua các tiết học và hoạt động ngoài giờ lên lớp.
2.2. Nhập dữ liệu – đánh giá, theo dõi học sinh trên phần mềm ứng dụng vnEdu.
2.3. Sử dụng tài khoản giáo viên, tham gia sinh hoạt chuyên môn trên hệ thống website Trường học kết nối.
2.4. Thực hiện điều chỉnh tài liệu hướng dẫn học lớp 4; các kĩ thuật tự học trong mô hình trường học mới (học cá nhân, chia sẻ cặp đôi, hoạt động nhóm, hoạt động chung cả lớp, kết nối các công cụ trong lớp học và hoạt động cộng đồng.
2.5.Thực hiện
 
Gửi ý kiến