Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.
Gốc > Bài viết > Cùng trao đổi >

ĐỔI MỚI PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC. ÁP DỤNG NHỮNG THÀNH TỐ TÍCH CỰC CỦA MÔ HÌNH TRƯỜNG HỌC MỚI NĂM HỌC 2017-2018

1. Những vấn đề chung.

Năm học 2017-2018, truongf HMT không đăng ký thực hiện dạy học 100% theo mô hình “Trường học mới” (THM) mà thực hiện “Đổi mới phương pháp dạy học”, trọng tâm vận dụng những thành tố hay, tích cực của Mô hình THM cùng với các hình thức dạy học khác nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học.

(Giáo viên là người giữ vài trò hướng dẫn, gợi ý, tổ chức, giúp cho người học tự tìm kiếm, khám phá những tri thức mới theo kiểu tranh luận, hội thảo theo nhóm. Người thầy có vai trò là trọng tài, cố vấn điều khiển tiến trình giờ dạy. Giáo viên là người nêu tình huống, kích thích hứng thú, suy nghĩ và phân xử các ý kiến đối lập của học sinh; từ đó hệ thống hoá các vấn đề, tổng kết bài giảng, khắc sâu những tri thức cần nắm vững.)

Do không sử dụng hoàn toàn mô hình THM vào giảng dạy nhưng nhà trường lại sử dụng sách “Hướng dẫn học” (HDH) của mô hình trường học mới” để giảng dạy nên phương thức cơ bản, chủ yếu là dạy học theo hình thức của mô hình THM. Các hoạt động lên lớp thực hiện dựa trên các hoạt động trong sách HDH. Nói như vậy, không có nghĩa là chúng ta sử dụng hoàn toàn mô hình THM mà phải biết áp dụng những thành tố tích cực của mô hình THM, đồng thời cải tiến những thành tố chưa tích cực phối hợp với phương thức dạy học truyền thống sao cho phù hợp với tình hình của trường, lớp, học sinh. 

(Chúng ta cũng không quay về giảng dạy theo 5 bước của phương pháp truyền thống (Ổn định tổ chức - Kiểm tra bài cũ – Bài mới – Củng cố - Dặn dò) cũng như môn Tiếng Việt không trả lại các phân môn (Tập đọc, Luyện từ và câu, Tập làm văn, Chính tả, Kể chuyện,...)

2. Tiến trình học tập theo phương pháp mới.

Về căn bản học sinh thực hiện các hoạt động học theo sách HDH của mô hình THM. Với tiến trình học tập như sau:

- Bước 1. Khởi động (Ban cán sự lớp có thể cho lớp hát múa, chơi trò chơi).

- Bước 2. Kiểm tra bài cũ.

+ Tùy theo bài mà giáo viên có thể kiểm tra kiến thức cũ hay không, không bắt buộc phải kiểm tra? (Kiến thức cũ là cơ sở để hình thành kiến thức mới; Kiểm tra kiến thức cũ nhằm đánh giá mức độ học sinh đã tiếp thu tiết trước để giáo viên biết và đưa ra yêu cầu, mục đích dạy học hợp lý cho tiết này).

+ Kiểm tra bài cũ bằng câu hỏi trực tiếp hoặc bằng trò chơi, ...

+ Đối vơi lớp 2, 3 Giáo viên tổ chức kiểm tra, với lớp 4, 5 có thể cho các ban cán sự lớp điều khiển.

- Bước 3. Giáo viên giới thiệu bài, ghi tựa. Học sinh đọc Tên bài học rồi viết tên bài học vào Vở.

- Bước 4. Học sinh đọc Mục tiêu của bài học. (Học sinh cần xác định được mục tiêu của tiết học). 1 hoặc 2 học sinh đọc.

- Bước 5. Hoạt động Cơ bản. (Bài mới)

    Trong sách HDTH của mô hình THM chia thành 2 hoạt động: Hình thành kiến thức và luyện tập.

    + Hình thành kiến thức: Đây là hoạt động giúp học sinh hình thành kiến thức mới (bài mới). Ở hoạt động này giáo viên nên đứng ra tổ chức hoạt động học tập. Trong hoạt động hình thành kiến thức mới có một số nội dung ở các phân môn nên thay đổi hình thức như phương pháp truyền thống như:

. Cách ghi bảng.

. Phần luyện đọc từ khó, giảng từ khó (phân môn tập đọc).

. Hướng dẫn học sinh luyện viết từ khó (phân môn chính tả).

+ Luyện tập: Học sinh vận dụng kiến thức vừa hình thành vào việc luyện tập một số bài tập ở mức độ hiểu biết. Hoạt động này giáo viên tổ chức hoặc có thể giao cho học sinh tổ chức các hoạt động học tập theo sách hướng dẫn.

- Bước 6. Hoạt động thực hành.

    Học sinh vận dụng kiến thức vào việc làm một số bài tập có trong sách HDH.

+ Đầu tiên Học sinh làm việc cá nhân; 

+ Học sinh chia sẻ với bạn ngồi cùng bàn (giúp nhau sửa chữa những bài làm còn sai sót); 

+ Học sinh trao đổi với cả nhóm. Chúng em sửa cho nhau, luân phiên nhau đọc... (lưu ý không làm ảnh hưởng đến nhóm khác).

Lưu ý: Đối với những bài tập khó giáo viên nên hướng dẫn học sinh tìm hiểu đề, phân tích các dữ liệu giúp, nhằm giúp học sinh hiểu và tự làm được bài. Sau đó mới giao cho ban cán sự lớp tổ chức học tập. (Làm việc cá nhân, trao đổi nhóm, lớp...)

- Bước 7. Hoạt động đánh giá.

+ Học sinh tự đánh giá các hoạt động học tập của mình.

  . Đã đạt được mục tiêu bài học chưa? Nắm bắt được kiến thức, kỹ năng nào của bài học.

. Các bạn học tập như thế nào? Ai tích cực? tiến bộ... Cần tuyên dương bạn nào?

+ Giáo viên đánh giá tiết học, dặn dò.

Đây là tiến trình chung khi thực hiện đổi mới phương pháp dạy học. Tùy theo môn học, tiết học mà thay đổi cho hợp lý.

 

3. Những Thành tố tích cực của mô hình Trường học mới cần áp dụng.

3.1 Thực hiện các hoạt động học tập của học sinh theo Sách HDH.

Học sinh phải biết tự học: Học cá nhân, học nhóm đôi, học nhóm 4, học với lớp thông qua sách HDH, thông qua điều chỉnh giảng dạy hoặc thông lời dẫn trực tiếp của giáo viên. (Tuy nhiên phải theo tứng mức độ tự học khác nhau cho từng khối lớp)Hình thức tự học cá nhân là quan trong cần có trong mọi hoạt động của lớp, trừ trường hợp yêu cầu quá dễ học sinh nhìn vào là biết ngay. Vấy trước khi học nhóm đôi, học nhóm 4 hay học với lớp học sinh cần học cá nhân trước.

3.2 Học sinh biết đánh giá hoạt động học tập sau mỗi tiết học..

Học sinh biết tự đánh giá bản thân, đánh giá bạn; Đánh giá sau mỗi hoạt động, sau mỗi bài học. Biết sử dụng các kỹ năng tương tác nhóm: thảo luận, tranh luận, trình bày để nhận xét.

3.3 Sử dụng các công cụ hỗ trợ ban cán sự lớp.

Việc trang trí lớp bằng các công cụ hỗ trợ các hoạt động của lớp cần giữ lại. Nhưng với những công cụ thật sự có ích và học sinh phải tương tác hàng ngày. Ví dụ: Nhưng bảng chấm công (Chuyên cần), Góc sinh nhật, Hòm thư góp ý. Cây nội quy vv...

3.4 Học sinh biết tự tổ chức các hoạt động ngoài giờ học trên lớp.

Ngoài giờ học trên lớp thì các hoạt động khác ở trường học sinh phải biết tự tổ chức, tự thực hiện dưới sự hướng dẫn của giáo viên. Ví dụ: Tự quản trong giờ sinh hoạt lớp, bình bầu lớp trưởng, bình bầu các danh hiệu thi đua khen thưởng của lớp (hình thức bỏ phiếu, hình thức giơ tay. Trong các hgoatj động ngoại khóa ở nhà trường...).

4. Những thành tố cần cải tiến của mô hình trường học mới:

4.1. Không sử dụng Hội đồng tự quản mà giữ nguyên lớp trưởng, lớp phó...:

Thực hiện ban cán sự lớp gồm: lớp trường, các lớp phó, các tổ trưởng, các nhóm trưởng... Nhưng thay vì Ban cán sự lớp do giáo viên chỉ định thì ngay đầu năm cho lớp bình bầu đề cử lớp trưởng, lớp phó và các chức danh khác. Theo định kỳ, hàng tháng cho bầu lại các chức danh của Ban cán sự lớp. (Hình thức làm giống như bầu Hội đồng lớp của Mô hình THM) Và nhiệm vụ của Ban cán sự lớp thì được giao như Hội đồng tự quản của mô hình THM.

Nếu gọi là Hội đồng tự quản mang tính nặng nề và phá bỏ truyền thống xưa nay. Khi học sinh học bậc THCS, bậc THPT thì ở các trường học này vẫn gọi theo cách truyền thống (Lớp trưởng, lớp phó, tổ trưởng, nhóm trưởng). Vấn đề là giữ tên gọi ban cán sự lớp như cũ nhưng thay đổi hình thức bình bầu và nhiệm vụ được giao như hội đồng tự quản của mô hình THM.

4.2. Không sắp xếp bàn ghế học sinh ngồi theo nhóm.

Giữ lại việc sắp xếp bàn ghế theo cách ngồi truyền thống, chỉ khi nào tổ chức các hoạt động nhóm 4 trở lên thì học sinh tự quay ghế và ngồi theo nhóm để thảo luận.

4.3. Không đánh đồng Mức độ tự học theo sách HDH của học sinh.

Việc học sinh tự tổ chức các hoạt động học tập của mình theo Mô hình trường học mới cần thực hiện theo một quá trình, theo từng mức độ cho từng khối lớp khác nhau. 

Ví dụ:

- Đối với lớp 1: Mục tiêu cuối năm học là: Học sinh phải biết kỹ năng tự học cá nhân và kỹ năng trao đổi nhóm đôi ở mức độ đơn giản (hỏi và trả lời);

- Đối với lớp 2: Học sinh phải nhìn sách để tự học cá nhân, Mức độ trao đổi nhóm đôi của học sinh cao hơn, học sinh trao đổi, nhận xét, tranh luận, thống nhất kết quả đúng. Đồng thời bước đầu biết thảo luận nhóm 4, mọi hình thức tổ chức thảo luận đều được dẫn dắt bằng lời nói của giáo viên cho từng hoạt động;

- Đối với lớp 3: Học sinh biết tự học cá nhân, Nhóm đôi như lớp 2, Nhóm 4 nâng dần lên cho nhóm trưởng điều khiển nhóm thông qua sách hướng dẫn, lời dẫn của giáo viên.

- Đối với lớp 4, 5: Nâng dần các yêu cầu điều khiển nhóm làm sao cho đến lớp 5 là học sinh biết tổ chức các hoạt động bằng nhìn vào Sách hướng dẫn tự học hay vào điều chỉnh hướng dẫn tự học mà giáo viên soạn.

4.4 Hoạt động ứng dụng Không bắt buộc thực hiện.

Việc yêu cầu học sinh ở hoạt động ứng dụng như sách HDH theo mô hình THM khó thực hiện. Vì các em về nhà nhiều em không có người thân có khả năng cùng học với các em. Ngoài ra một số học sinh cũng không muốn học ở nhà với cha, mẹ...

 


Nhắn tin cho tác giả
Nguyễn Hồng Hà @ 13:43 03/12/2017
Số lượt xem: 523
Số lượt thích: 0 người
 
Gửi ý kiến