Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Giáo án > (5 thư mục)


Lớp 1 (8 bài)
Word-logo-small

Giao an lop 1 tuan 30.31.32

Ngày gửi: 2012-11-27 13:11:22

Word-logo-small

Giao an lop 1 tuan 27,28,29

Ngày gửi: 2012-11-27 13:10:25

Word-logo-small

giao an lop 1 tuan 25-26

Ngày gửi: 2012-11-27 13:09:39

Word-logo-small

giao an lop 1 tuan 20 den 24

Ngày gửi: 2012-11-27 13:09:06


Lớp 2 (3 bài)
Word-logo-small

thu cong lop 2

Ngày gửi: 2013-05-16 09:33:03

Word-logo-small

Giáo án lớp 2 tuần 1

Ngày gửi: 2012-12-04 08:43:04

Word-logo-small

Giáo án lớp 2 tuần 1

Ngày gửi: 2012-12-04 08:42:33


Lớp 3 (2 bài)
Word-logo-small

tron bo giao an tieng anh 3 (...

Ngày gửi: 2015-01-14 00:00:39

Word-logo-small

giao an my thuat lop 3

Ngày gửi: 2012-12-26 23:13:37


Lớp 4 (1 bài)
Word-logo-small

tron bo giao an tieng anh 4

Ngày gửi: 2014-11-28 20:24:10


Lớp 5 (32 bài)
Word-logo-small

tron bo giao an tieng anh 5

Ngày gửi: 2014-11-28 20:24:39

Word-logo-small

Giáo án lớp 5 tuần 29

Ngày gửi: 2013-05-17 08:45:25

Word-logo-small

Giáo án lớp 5 tuần 28

Ngày gửi: 2013-05-17 08:45:14

Word-logo-small

Giáo án lớp 5 tuần 27

Ngày gửi: 2013-05-17 08:45:03