Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

tron bo giao an tieng anh 5

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Đỗ Văn Hùng (trang riêng)
Ngày gửi: 09h:23' 20-10-2014
Dung lượng: 2.5 MB
Số lượt tải: 72
Số lượt thích: 0 người
Cai Be Service of Education and Training
Doan Thi Nghiep Primary School
Teacher: Do Van Hung
LESSON PLAN – GRADE 5
UNIT 18. LIFE IN THE VILLAGE AND CITY
LESSON 3
Preparing date: 30/03/2014
Teaching date: 01-03/04/2014
Week: 30 &Period: 61
I/ Objectives:
By the end of the lesson, students will be able to ask and answer questions about how to compare two places or things; read about life in a village or a city and write a short paragraph to describe their hometown.
II/ Teaching aids: worksheet, tape recording
III/ Procedures:

Time
 Contents

T’s activities
Ss’ activities


5’
8’
15’


5’


2’

I. Warmer:
Slap the pictureII. Presentation
- Teach vocabulary

1.Look, listen and repeat- Teach sentence patterns

III. Practice
2. Point, ask and answer
Which _______, ______ or _______?
_______ is.3. Read the passage and do the tasks
a. Find the opposites of …
Answers:
1. noisy: quiet
2. small: big
3. peaceful: excitingb. Read the passage again. Match “it” with the right meaning
Answer: 1. b; 2. c; 3. a.

c. Answer the questions
Answers:
1. She lives in Binh Minh village in Thai Binh province.
2. He lives in Nam Giang town in Nam Dinh province .
3. Because his hometown is exciting.
4. Write
IV. Production
5. Fun time (A Card Game)

VI. Home work
- Review the lesson at home and prepare the next lesson


- Gets students to joint into the activity
- Introduces the new lesson.

- Teaches vocabulary

- Asks students to look at the picture
- Plays the tape and asks students repeat
- Teaches sentence patterns

- Asks students to point to the picture
- Asks students to work in pairs
- Calls some pairs to demonstrate the task in front of the class
- Asks students to read a passage
- Asks students to scan the passage quickly and find the opposites of noisy, small, peaceful
- Asks students to report the answer to the class
- Asks students to scan the passage quickly and find the words that three “it” replace
- Asks students to check their answers in pairs
- Asks students to read the questions carefully and scan the passage quickly to find the appropriate information to answer the questions
- Asks students to ask and answer the questions orally

- Asks students to read the guide and complete the writing frame
- Ask students to draft their writing before copying into their copy-books
- Checks

- Asks students to play the card game

- Asks students to review the lesson at home and prepare the next lesson


- Joint into the activity
- Listen


- Listen and repeat. Take note
- Look at the picture
- Listen and repeat

- Take note


- Point to the picture
- Work in pairs.

- Some pairs to demonstrate the task
- Read a passage

- Scan the passage quickly and find the opposites of noisy, small, peaceful
- Listen and check answers

- Scan the passage quickly and find the words that three “it” replace

- Check the answers in pairs

- Read the questions and scan the passage quickly to find the appropriate information to answer the questions
- Ask and answer the questions orally

- Read the guide and complete the writing frame

- Draft their writing before copying into their copy-books
- Take note

- Play the card game

- Review the lesson at home and prepare the next lesson


Duyệt của Ban Giám hiệu Duyệt của Tổ chuyên môn Người soạn 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓