Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề kiểm tra toán Lớp 5 cuối năm

Wait
 • Begin_button
 • Prev_button
 • Play_button
 • Stop_button
 • Next_button
 • End_button
 • 0 / 0
 • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:19' 04-05-2016
Dung lượng: 73.0 KB
Số lượt tải: 80
Số lượt thích: 0 người
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
Tên : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lớp : 5 . . . .
ĐỀ KIỂM TRA CUỐI NĂM – NĂM HỌC 2014– 2015
MÔN: TOÁN – LỚP 5
Thời gian : 40 phút

Điểm:


Chữ ký giám thị:


Nhận xét và chữ ký giám khảo:


Câu 1. (1 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a. Phân số viết dưới dạng số thập phân là:
A. 5,4 B. 4,5 C. 1,25 D. 12,5
b. Số 0,125 đọc là:
A. Không phẩy một hai năm. B. Không phẩy một hai lăm.
C. Không phẩy một trăm hai mươi lăm. D. Không phẩy một hai nhăm.
Câu 2. (1 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a. km = ............m. Số thích hợp điền vào chỗ ( ... ) là:
A. 0,25. B. 2,5. C. 25. D. 250
b. 12kg 5g = ............kg. Số thích hợp điền vào chỗ ( ... ) là:
A. 1250. B. 12,005. C. 12,05. D. 12,5.
Câu 3. (1 điểm) Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.
a. Một hình hộp chữ nhật dài 1,5cm; rộng 0,7cm và cao 1,2cm thì có diện tích xung quanh là:
A. 4,4cm2. B. 5,28cm2. C. 1,26cm2. D. 2,64cm2.
b. Một hình tam giác có diện tích bằng 81cm2 và có cạnh đáy bằng 18cm thì có chiều cao bằng:
A. 4,5cm. B. 9cm. C. 2,25cm. D. 0,9cm.
Câu 4. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:
a) 12,34 + 56,789
b) 123,4 – 45,67
c) 0,12 2,12
d) 56,088 : 4,56


Câu 5. (2 điểm) Một ô tô đi từ A lúc 6 giờ 15 phút và đến B lúc 6 giờ 51 phút. Tìm vận tốc của ô tô đó. Biết quãng đường từ A đến B dài 18 ki-lô-mét.
.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Câu 6. (1 điểm) Một hình tròn có chu vi bằng 6,28cm. Tính diện tich hình tròn đó?
.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................

Câu 7. (1 điểm) Một hình lập phương có cạnh 4cm. Tính thể tích hình lập phương đó?
.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................. Câu 8. (1 điểm) Năm nay là sinh nhật lần thứ 125 ngày sinh Bác Hồ (19/05/2015). Hỏi Bác Hồ sinh ngày tháng năm nào?
.................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. .................................................................................................................................................. ..................................................................................................................................................
HƯỚNG DẪN ĐÁNH GIÁ, CHO ĐIỂM – ĐÁP ÁN LỚP 5 TOÁN
Câu 1. a. (0.5điểm) C. 1,25 b. (0.5điểm) C. Không phẩy một trăm hai mươi lăm.
Câu 2. a. (0.5điểm) A. 0,25. b. (0.5điểm) B. 12,005.
Câu 3. (0.5điểm) a. C. 1,26cm2. b. (0.5điểm) D. 0,9cm.
Câu 4. Mỗi bài đặt tính và tính đúng (0.5đ)
a) 12,34 + 56,789
b) 123,4 – 45,67
c) 0,12 2,12
d) 56,088 : 4,56

69.129
77.8
0.2544
12.3

Câu 5. (0,5 điểm) Thời gian ô tô đó đi từ A tới B là:
6 giờ 51 phút - 6 giờ 15 phút = 36 phút ;
(0,5 điểm) Đổi 36 phút = 0,6 giờ
(0,
 
Gửi ý kiến