Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Gốc > Tư liệu Đề thi > (7 thư mục)


Word-logo-small

On tap toan 6

Ngày gửi: 2015-09-20 12:02:35

Word-logo-small

De thi HSG Toan 6

Ngày gửi: 2015-09-20 12:02:19

Word-logo-small

De kiem tra So hoc 6 CII

Ngày gửi: 2015-09-20 12:02:00

Word-logo-small

Bo de kiem tra toan 6 day du

Ngày gửi: 2015-09-20 12:01:46


Word-logo-small

Đề thi và đáp án HSG Tiếng Vi...

Ngày gửi: 2014-05-22 05:50:25

Word-logo-small

Đề thi và đáp án HSG Tiếng Vi...

Ngày gửi: 2014-05-22 05:50:08

Word-logo-small

Đề thi và đáp án HSG Tiếng Vi...

Ngày gửi: 2014-05-22 05:49:50

Word-logo-small

Đề thi và đáp án HSG Tiếng Vi...

Ngày gửi: 2014-05-22 05:49:27


Lớp 1 (54 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra đọc thành tiếng L...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:29:59

Word-logo-small

Đề kiểm tra đọc hiểu Lớp 1 cu...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:29:27

Word-logo-small

Đề kiểm tra viết Lớp 1 cuối năm

Ngày gửi: 2016-05-04 16:29:08

Word-logo-small

Đề kiểm tra toán Lớp 1 cuối năm

Ngày gửi: 2016-05-04 16:18:00


Lớp 2 (63 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra đọc thầm Lớp 2 cu...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:25:29

Word-logo-small

Đề kiểm tra CT-TLV Lớp 2 cuối...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:25:12

Word-logo-small

Đề kiểm tra đọc thành tiếng L...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:24:59

Word-logo-small

Đề kiểm tra toán Lớp 2 cuối năm

Ngày gửi: 2016-05-04 16:18:34


Lớp 3 (91 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra Đọc thành tiếng L...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:24:18

Word-logo-small

Đề kiểm tra Đọc hiểu Lớp 3 cu...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:23:37

Word-logo-small

Đề kiểm tra CT-TLV Lớp 3 cuối...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:23:15

Word-logo-small

Đề kiểm tra toán Lớp 3 cuối năm

Ngày gửi: 2016-05-04 16:19:09


Lớp 4 (115 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra Đọc hiểuLớp 4 cuố...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:22:52

Word-logo-small

Đề kiểm tra CT-TLV Lớp 4 cuối...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:22:27

Word-logo-small

Đề kiểm tra Đọc thành tiếng L...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:22:12

Word-logo-small

Đề kiểm tra toán Lớp 4 cuối năm

Ngày gửi: 2016-05-04 16:19:33


Lớp 5 (117 bài)
Word-logo-small

Đề kiểm tra ĐỌc thành tiếng L...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:21:29

Word-logo-small

Đề kiểm tra Đọc hiểu Lớp 5 cu...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:20:52

Word-logo-small

Đề kiểm tra CT-TLV Lớp 5 cuối...

Ngày gửi: 2016-05-04 16:20:33

Word-logo-small

Đề kiểm tra toán Lớp 5 cuối năm

Ngày gửi: 2016-05-04 16:19:57