BÊN TRANG GIÁO ÁN

Tài nguyên dạy học

Thống kê

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

  Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
  Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
  Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

  Gốc > Tư liệu Đề thi >  (7 thư mục)


  Word-logo-small

  On tap toan 6

  Ngày gửi: 2015-09-20 12:02:35

  Word-logo-small

  De thi HSG Toan 6

  Ngày gửi: 2015-09-20 12:02:19

  Word-logo-small

  De kiem tra So hoc 6 CII

  Ngày gửi: 2015-09-20 12:02:00

  Word-logo-small

  Bo de kiem tra toan 6 day du

  Ngày gửi: 2015-09-20 12:01:46


  Word-logo-small

  Đề thi và đáp án HSG Tiếng Vi...

  Ngày gửi: 2014-05-22 05:50:25

  Word-logo-small

  Đề thi và đáp án HSG Tiếng Vi...

  Ngày gửi: 2014-05-22 05:50:08

  Word-logo-small

  Đề thi và đáp án HSG Tiếng Vi...

  Ngày gửi: 2014-05-22 05:49:50

  Word-logo-small

  Đề thi và đáp án HSG Tiếng Vi...

  Ngày gửi: 2014-05-22 05:49:27


  Lớp 1  (54 bài)
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra đọc thành tiếng L...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:29:59

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra đọc hiểu Lớp 1 cu...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:29:27

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra viết Lớp 1 cuối năm

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:29:08

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra toán Lớp 1 cuối năm

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:18:00


  Lớp 2  (63 bài)
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra đọc thầm Lớp 2 cu...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:25:29

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra CT-TLV Lớp 2 cuối...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:25:12

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra đọc thành tiếng L...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:24:59

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra toán Lớp 2 cuối năm

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:18:34


  Lớp 3  (91 bài)
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Đọc thành tiếng L...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:24:18

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Đọc hiểu Lớp 3 cu...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:23:37

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra CT-TLV Lớp 3 cuối...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:23:15

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra toán Lớp 3 cuối năm

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:19:09


  Lớp 4  (115 bài)
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Đọc hiểuLớp 4 cuố...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:22:52

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra CT-TLV Lớp 4 cuối...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:22:27

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Đọc thành tiếng L...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:22:12

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra toán Lớp 4 cuối năm

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:19:33


  Lớp 5  (118 bài)
  Word-logo-small

  Đề kiểm tra ĐỌc thành tiếng L...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:21:29

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra Đọc hiểu Lớp 5 cu...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:20:52

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra CT-TLV Lớp 5 cuối...

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:20:33

  Word-logo-small

  Đề kiểm tra toán Lớp 5 cuối năm

  Ngày gửi: 2016-05-04 16:19:57