Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Thông tin thành viên

Photo
Họ và tên Đào Cẩm Phương
Giới tính Nữ
Chức vụ Giáo viên Trung học
Đơn vị Trường THPT Đan Phượng
Quận/huyện Huyện Đan Phượng
Tỉnh/thành Hà Nội
Chuyên môn Lịch sử
Xác thực bởi Thông tin chưa được xác thực
Đã đưa lên 13 tài liệu (xem danh sách)
Đã tải về 6867 tài liệu (xem danh sách)
Bình luận 2 ý kiến (xem chi tiết)
Điểm số 15217 (xem chi tiết)

Nhắn tin cho người này