Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình xin ra quyết định nghỉ hưu theo chế độ của nhân viên bảo vệ

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 26-11-2012
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 1297
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /TTr-THKĐ Hòa Hội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH
V/v xin ra quyết định nghỉ hưu theo chế độ của nhân viên bảo vệ tại đơn vị


Kính gửi: Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuyên Mộc

Căn cứ Thông báo số 189/TB-UBND ngày 30 tháng 12 năm 2011, V/v nghỉ hưu đối với Nhân viên bảo vệ của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc;
Căn cứ vào thời gian nghỉ hưu của ông Nguyễn Văn Sơn, hiện là nhân viên bảo vệ tại đơn vị; nay nhà trường kính trình quý cấp xin ra quyết định nghỉ hưu cho ông Nguyễn Văn Sơn theo quy định hiện hành. Thời gian nghỉ hưu từ ngày 02/12/2012.
Nhà trường xin sơ lược lý lịch và quá trình công tác của ông Nguyễn Văn Sơn như sau:
Họ và tên nhân viên bảo vệ: Nguyễn Văn Sơn
Sinh ngày: 01/7/1964
Chỗ ở hiện nay: Ấp 7g, xã Hòa Hội, huyện Xuyên Mộc
Ngày vào Ngành: Ngày 01 tháng 8 năm 1995
Thời gian đóng BHXH: 13 năm (tính đến thời điểm 31/7/2012)
Ngạch lương hiện hưởng: Nhân viên bảo vệ
Mã ngạch: 01.011
Bậc: 8/12 Hệ số: 3,12
Ngày hưởng: 01/4/2012
Kèm theo tờ trình gồm: 01 thông báo nghỉ hưu của UBND huyện (bản phô tô), 01 quyết định lương hiện hưởng (bản phô tô), 01 sổ đóng BHXH và BHTN (bản phô tô).
Vậy nhà trường xin kính chuyển lãnh đạo Phòng Giáo dục xem xét giúp đỡ và giải quyết theo đúng quy định hiện hành. Trường tiểu học Kim Đồng xin trân trọng cảm ơn !


HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
-Như kính gửi;
-Lưu VT.

 
Gửi ý kiến