Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình Về việc xin trang bị thêm sách, tài liệu và một số đồ dùng dạy học

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:21' 26-11-2012
Dung lượng: 27.5 KB
Số lượt tải: 57
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /TTr-THKĐ Hòa Hội, ngày 25 tháng 05 năm 2011


TỜ TRÌNH
Về việc xin trang bị thêm sách, tài liệu và một số đồ dùng dạy học
tại trường Tiểu học Kim Đông năm 2012


Kính gửi : Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Xuyên Mộc

Qua đợt kiểm kê cuối năm 2011, số sách tham khảo, sách giáo khoa và một số thiết bị, đồ dùng dạy học thiếu và đã hư hỏng nhiều.
Theo đề nghị của cán bộ thư viện - thiết bị, nhà trường xin được trang bị thêm một số sách tham khảo, sách giáo khoa, thiết bị đồ dùng dạy học (theo danh mục trang bị đính kèm) để phục vụ tốt cho hoạt động dạy và học của nhà trường trong thời gian sắp tới.
Trên đây là đề nghị của trường Tiểu học Kim Đông. Kính đề nghị Phòng Giáo dục xem xét và giải quyết. Tập thể cán bộ viên chức trường Tiểu học Kim Đông xin trân trọng kính chào và biết ơn !
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như kính gửi;
- Lưu VT.
 
Gửi ý kiến