Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình hợp đồng nhân viên kế toán tại đơn vị

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:19' 26-11-2012
Dung lượng: 29.5 KB
Số lượt tải: 1382
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /TTr-THKĐ Hòa Hội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH
V/v hợp đồng nhân viên kế toán tại đơn vị


Kính gửi: - Phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Xuyên Mộc

Nhà trường nhận được đơn xin nghỉ hộ sản của bà Nguyễn Thị Quyết, sinh năm 1984, hiện là nhân viên kế toán của trường tiểu học Xuyên Mộc. Để giải quyết cho bà Nguyễn Thị Quyết được nghỉ theo chế độ hiện hành về việc sinh con lần thứ hai, thời gian nghỉ bắt đầu từ ngày 01/5/2013; nhà trường xin hợp đồng 01 nhân viên kế toán để thực hiện nhiệm vụ kế toán tại đơn vị trong thời gian bà Nguyễn Thị Quyết nghỉ hộ sản.
Trường tiểu học Kim Đồng xin hợp đồng 01 nhân viên kế toán trong 04 tháng, thời gian hợp đồng được tính từ ngày 01/5/2013 đến hết ngày 31/8/2013. Sau đây xin sơ lược về nhân viên hợp đồng như sau:
Họ và tên nhân viên: Nguyễn Thị Tâm
Sinh ngày: 24/05/1975
Chỗ ở hiện nay: Xã Hòa Hội, Xuyên Mộc, BRVT.
Trình độ chuyên môn: Trung cấp kế toán.
Với tình hình thực tế như trên, nhà trường kính đề nghị Phòng Giáo dục xem xét và giải quyết để giúp nhà trường được hợp đồng một nhân viên kế toán trong thời gian nhân viên kế toán của nhà trường nghỉ hộ sản. Trường tiểu học Kim Đồng xin chân thành cám ơn và kính trình./.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận :
- Như kính gửi,
- Lưu VT.

 
Gửi ý kiến