Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:52' 20-12-2012
Dung lượng: 48.0 KB
Số lượt tải: 708
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TRÍCH BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG THI ĐUA – KHEN THƯỞNG
NĂM HỌC 2011 - 2012


1- Thời gian họp Hội đồng Thi đua khen thưởng của đơn vị:
Thời gian bắt đầu: 08 giờ 00 ngày 24 tháng 4 năm 2012
Địa điểm: Tại phòng Đội trường tiểu học Xuyên Mộc
2- Chủ tọa phiên họp và các thành viên:
1. Bà Đoàn Thị Lục, Hiệu trưởng – Chủ tịch Hội đồng
2. Bà Nguyễn Thị Quế, Tổ trưởng tổ văn phòng – Thư ký Hội đồng
3. Bà Phạm Thị Bích Ngọc, khối trưởng tổ 1 – Ủy viên
4. Bà Nguyễn Thị Hiền, khối trưởng tổ 2 - Ủy viên
5. Bà Phạm Vũ Mai Sương, khối trưởng tổ 3 – Ủy viên
6. Bà Huỳnh Thị Bạch Yến, Tổ trưởng tổ 4 – Ủy viên
7. Bà Nguyễn Thị Nhâm, Tổ trưởng tổ 5 - Ủy viên
8. Ông Lê Văn Hiền, TPT Đội - Ủy viên
9. Bà Lương Thị Gái, Bí thư chi bộ - Ủy viên
10. Bà Nguyễn Thị Hội, Trưởng ban TTND - Ủy viên
11. Ông Nguyễn Hồng Hà, Phó Hiệu trưởng - Ủy viên
Vắng: 01 người (có lý do).
3- Nội dung cuộc họp:
- Xét thi đua và lấy phiếu tín nhiệm các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong năm học 2011 - 2012.
- Căn cứ vào kết quả, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của từng cá nhân và tập thể để đề nghị khen thưởng ở cấp trên.
4- Kết quả sau khi xét như sau:
STT
Họ và tên CCVC
Chức danh
Đề nghị mức khen
Ghi chú

01
Bà Phạm Thị Bích Ngọc
Giáo viên
Chiến sĩ thi đua cơ sở


02
Bà Đoàn Thị Lục
Hiệu trưởng
Chiến sĩ thi đua cơ sở


03
Ông Nguyễn Hồng Hà
P Hiệu trưởng
Chiến sĩ thi đua cơ sở


04
Bà Huỳnh Thị Bạch Yến
Giáo viên
Lao động tiên tiến


05
Bà Bành Thị Cảnh
Giáo viên
Lao động tiên tiến


06
Bà Phạm Vũ Mai Sương
Giáo viên
Lao động tiến tiến


07
Bà Hoàng Hoài Thu
Giáo viên
Lao động tiến tiến


08
Bà Nguyễn Thị Nhâm
Giáo viên
Lao động tiến tiến


09
Bà Nguyễn Thị Hà
Giáo viên
Lao động tiên tiến


10
Bà Lê Thị Mỹ Hòa
Giáo viên
Lao động tiên tiến


11
Ông Lê Văn Hiền
GV + TPT
Lao động tiên tiến


12
Bà Nguyễn Thị Hội
Giáo viên
Lao động tiên tiến


13
Hà Thị Thành Nga
Giáo viên
Lao động tiên tiến5- Kết luận của Chủ tịch Hội đồng thi đua khen thưởng:
- Những cá nhân trên được Hội đồng Thi đua – Khen thưởng của đơn vị đề nghị Phòng Giáo dục xem xét và công nhận thành tích trong năm học 2011 – 2012. Tổng số cá nhân đề nghị khen thưởng: 13 người, trong đó:
Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở : 03 người.
Danh hiệu Lao động tiên tiến : 10 người.
- Đề nghị khen thưởng: Tập thể lao động tiên tiến cấp huyện.
Biên bản kết thúc vào 10 giờ 00, ngày 24 tháng 4 năm 2012.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG THƯ KÝ
 
Gửi ý kiến