Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Công văn số 1283-SGDĐT-GDTrH Hướng dẫn thi giáo viên chủ nhiệm giỏi

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 14h:18' 25-09-2013
Dung lượng: 6.6 MB
Số lượt tải: 129
Số lượt thích: 0 người

UBND TỈNH BÀ RỊA VŨNG TÀU
SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
Số: 1283/SGDĐT-GDTrH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Bà Rịa-Vũng Tàu, ngày 24 tháng 09 năm 2013

V/v: Hướng dẫn tổ chức Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi các cấpKính gửi   - Phòng GDĐT các huyện, thành phố;
- Các trường THPT;
- Các trung tâm giáo dục thường xuyên.

Căn cứ Điều lệ Hội thi giáo viên chủ nhiệm lớp giỏi giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên (sau đây gọi chung là Điều lệ) ban hành kèm theo Thông tư số 43/2012/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo;
Sở Giáo dục và đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu yêu cầu các nhà trường, các trung tâm giáo dục thường xuyên, các phòng Giáo dục và đào tạo xây dựng kế hoạch, tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi hằng năm và hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi các cấp của đơn vị mình theo thông tư. Ngoài ra các đơn vị cần lưu ý một số điểm sau:

I. VỀ MỤC ĐÍCH YÊU CẦU CỦA HỘI THI
1.1. Mục đích
Nhằm tuyển chọn, công nhận và suy tôn giáo viên đạt danh hiệu Giáo viên chủ nhiệm giỏi, tạo điều kiện để giáo viên chủ nhiệm và cán bộ quản lý giáo dục thể hiện năng lực, học tập, trao đổi kinh nghiệm về công tác chủ nhiệm; tổ chức lớp học; thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông.
Khuyến khích, động viên, tạo cơ hội và rèn luyện giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục tự học và sáng tạo. Qua hội thi, các đơn vị phát hiện, tuyên dương và nhân rộng những điển hình tiên tiến, góp phần tạo động lực phát triển sự nghiệp giáo dục của mỗi trường, mỗi địa phương; giúp lãnh đạo các đơn vị đánh giá đúng thực trạng năng lực, nghiệp vụ sư phạm của đội ngũ, từ đó xây dựng kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nhằm nâng cao năng lực làm công tác chủ nhiệm lớp của giáo viên, đáp ứng yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay.
1.2. Yêu cầu
Việc tổ chức hội thi phải đảm bảo khách quan, trung thực, công bằng, có tác dụng giáo dục, khuyến khích động viên giáo viên học hỏi, trao đổi, truyền đạt, phổ biến kinh nghiệm làm công tác chủ nhiệm lớp, giáo dục đạo đức học sinh.
Các trường, Trung tâm giáo dục thường xuyên căn cứ vào Điều lệ để xây dựng kế hoạch, tổ chức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường, bắt đầu từ năm học 2013-2014.

Các phòng Giáo dục và Đào tạo căn cứ vào Điều lệ để xây dựng kế hoạch, chỉ đạo và tổ chức hội thi giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp huyện từ năm học 2014-2015.

II. KẾ HOẠCH VÀ THỜI GIAN TỔ CHỨC
Cấp trường:
Hội thi cấp trường được tổ chức mỗi năm một lần; theo hình thức bình bầu và được tổ chức tính từ năm học 2013-2014; Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm chịu trách nhiệm xây dựng nội dung, kế hoạch tổ chức bình bầu theo các quy định của Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 43. Thông báo kế hoạch đến giáo viên ít nhất một tháng trước thời điểm tổ chức bình bầu.
Ban bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường do Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm ra quyết định thành lập, thực hiện theo quy định tại Điều 8 của Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 43.
Nội dung, quy trình và cách thức bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường thực hiện theo quy định tại điều 5 của Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 43. Trong đó cần lưu ý: Lớp chủ nhiệm mà giáo viên dự thi, không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu, không có học sinh bỏ học; lớp được xếp loại tiên tiến trở lên. Tổng điểm của 5 nội dung bình bầu đạt từ 40 điểm trở lên, trong đó không có nội dung nào đạt điểm dưới 8.
Đối tượng và điều kiện tham dự bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường thực hiện theo quy định tại khoản 1, điều 7 của Điều lệ ban hành kèm theo Thông tư số 43.
Thời gian cụ thể tổ chức bình bầu do Hiệu trưởng, Giám đốc trung tâm quyết định và được xác định trong kế hoạch hoạt động triển khai từ đầu năm học.
Kết quả bình bầu giáo viên chủ nhiệm giỏi cấp trường được thông báo công khai tại trường và báo cáo về sở giáo dục ( đối với các trường THPT và các trung tâm giáo dục thường xuyên), về Phòng giáo dục ( đối với các trường Mầm Non, Tiểu học, THCS). Căn cứ vào kết quả bình bầu, nếu giáo
 
Gửi ý kiến

↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng RAR và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓