Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Cong van Số 153-PGD&ĐT-TCCB HD bo nhiem, lay phieu tin nhiem CB duong chuc 2013-2014

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:40' 13-05-2013
Dung lượng: 60.0 KB
Số lượt tải: 42
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
––––––––––
Số: 153/PGD&ĐT-TCCB
V/v Hướng dẫn lấy phiếu tín nhiệm
CBQL đương chức năm học 2012-2013; Quy hoạch cán bộ; Bổ nhiệm lại CBQL;
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
––––––––––––––––––––––
Xuyên Mộc, ngày 24 tháng 4 năm 2013
Kính gửi: Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở
thuộc huyện Xuyên Mộc

Thực hiện theo Công văn số 430/SGD&ĐT-TCCB ngày 08/04/2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu “V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch nhân sự, bổ nhiệm lại CBQL, đánh giá xếp loại viên chức, thuyên chuyển điều động, luân chuyển năm học 2013-2014” ;
Thực hiện theo Hướng dẫn số 104/HD-SNV ngày 26/4/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Công văn số 769/UBND-NV ngày 19/5/2011; Công văn số 1335/UBND-NV ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc V/v Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2011-2012 và những năm học tới;
Phòng Giáo dục và Đào tạo yêu cầu Hiệu trưởng các trường Mầm non, Tiểu học, Trung học cơ sở triển khai thực hiện một số nội dung sau :

1. Nhận xét, đánh giá, xếp loại công tác và lấy phiếu tín nhiệm đối với cán bộ quản lý đương chức năm học 2012-2013:
-Mỗi CBQL viết bản tự nhận xét, đánh giá việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ trong năm học 2012-2013 (theo mẫu đã gửi năm trước), đọc bản tự nhận xét trước cuộc họp, tập thể CCVC tham gia đóng góp ý kiến.
-Tổ chức lấy phiếu tín nhiệm CBQL đương chức bằng phiếu kín (theo mẫu quy định ½ khổ giấy A4); Thành lập tổ kiểm phiếu, kiểm tra số phiếu phát ra, thu vào và cho vào bì, niêm phong trước sự chứng kiến của toàn thể CCVC dự họp; Bì phải có chữ ký xác nhận của tổ kiểm phiếu, đại diện GV và ban thanh tra nhân dân, đóng dấu niêm phong theo quy định.
-Thời gian tổ chức từ ngày 15/5/2012 đến 25/5/2012, có thể kết hợp cùng với hội nghị góp ý kiến đối với CBQL hết nhiệm kỳ. Hiệu trưởng phối hợp cùng Chi bộ, Công đoàn cơ sở tổ chức hội nghị, đại diện cấp ủy Chi bộ Đảng hoặc đại diện BCH Công đoàn chủ trì.
Phòng GD&ĐT sẽ cử đại diện lãnh đạo, chuyên viên Phòng GD&ĐT tham dự hội nghị bước 2 về góp ý, đánh giá chuẩn hiệu trưởng, phó hiệu trưởng; tham dự hội nghị nhận xét, đánh giá thực hiện chức trách nhiệm vụ của hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trong năm học 2012-2013 hoặc hết nhiệm kỳ. Có Quyết định và kế hoạch sắp xếp dự hội nghị kèm theo.

2. Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại và miễn nhiệm cán bộ quản lý:
-Hiệu trưởng các trường căn cứ quy mô, định biên cán bộ quản lý của đơn vị trong năm học 2013-2014; tiêu chuẩn cán bộ quản lý và các quy định hiện hành để tiến hành rà roát đội ngũ cán bộ quản lý hiện có, đội ngũ cán bộ giáo viên trong quy hoạch cán bộ quản lý nhà trường giai đoạn 2013-2015 để trao đổi, bàn bạc thống nhất trong Lãnh đạo và Cấp ủy nhà trường về chủ trương, phương án bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý của đơn vị;
-Tổ chức thực hiện công tác bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý theo đúng trình tự, thủ tục quy định theo Hướng dẫn số 104/HD-SNV ngày 26/4/2011 của Sở Nội vụ tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Công văn số 769/UBND-NV ngày 19/5/2011; Công văn số 1335/UBND-NV ngày 22/8/2011 của Ủy ban nhân dân huyện Xuyên Mộc V/v Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm cán bộ quản lý các đơn vị sự nghiệp giáo dục năm học 2011-2012 và những năm học tới; Trong đó lưu ý một số nội dung sau:

a) Đối với bổ nhiệm lại hiệu trưởng, phó hiệu trưởng hết nhiệm kỳ:
- Điều kiện, tiêu chuẩn: Xem xét bổ nhiệm lại những cán bộ quản lý sẽ hết nhiệm kỳ (bổ nhiệm năm 2008) còn trong độ tuổi và có đủ sức khoẻ; đạt tiêu chuẩn công chức, viên chức lãnh đạo; hoàn thành nhiệm vụ được giao trong thời gian giữ chức vụ và đáp ứng yêu cầu công tác trong
 
Gửi ý kiến