Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

bao cao thanh tich

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:12' 29-11-2012
Dung lượng: 39.0 KB
Số lượt tải: 34
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo Dục Xuyên Mộc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Xuyên Mộc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------oOo-----------

BÁO CÁO THÀNH TÍCH
Đề nghị tặng : Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp huyện.
Năm học: 2008 – 2009
---------------------

I- Sơ yếu lí lịch :
- Họ và tên người báo cáo : Nguyễn Hồng Hà
- Ngày sinh : 01-12-1968-121968
- Quê quán : Quảng Trị
- Đơn vị công tác :Trường Tiểu học Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc, tỉnh BR-VT.
- Nơi thường trú hiện nay : Ấp Nhân Trí, xã Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc tỉnh BR-VT.
- Chức năng, nhiệm vụ được giao : Phó hiệu trưởng - Phụ trách công tác chuyên môn.
II- Thành tích đạt được trong năm :
Thực hiện nhiệm vụ được giao :
- Hoàn thành tốt công việc được giao phụ trách chuyên môn nhà trường trong năm học có nhiều cố gắng để nâng cao chất lượng học sinh, tay nghề giáo viên. Có tinh thần cầu tiến, luôn học hỏi tự nâng cao năng lực và trình độ chuyên môn, học vấn. Hoàn thành đầy đủ hồ sơ sổ sách. Đảm bảo ngày giờ công.
- Trong công tác phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể trong nhà trường: nhất là trong công tác chuyên môn với hiệu trưởng, tổ khối, công đoàn, đội.
- Thường xuyên tham mưu với chính quyền địa phương, với hội cha mẹ học sinh để làm tốt công tác xã hội hóa giáo dục.
Những nổ lực hoặc những đóng góp của bản thân :
- Tổ chức ba chuyên đề cấp trường, 5 chuyên để tổ khối, dự giờ học hỏi những kinh nghiệm, giúp đỡ giáo viên nâng cao tay nghề. Tham gia hưởng ứng các đợt thi đua, các cuộc vận động của cơ quan nhà nước, các Tổ chức chính trị - xã hội phát động.
- Tổ chức tốt các hoạt động ngoài giờ, học sinh đạt nhiều danh hiệu cao trong các phong trào thi đua cấp huyện, tỉnh.
- Luôn tham gia hưởng ứng các đợt thi đua, các cuộc vận động của cơ quan nhà nước. Hoàn thành tốt các công tác do công đoàn giao là: UBKT công đoàn.
Chấp hành pháp luật của Nhà nước :
- Viết, nói và làm đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Tuyên truyền và vận động gia đình, giáo viên và nhân dân thực hiện đúng quan điểm, đường lối, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
- Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi làm trái và tác hại đến quan điểm, chính sách, pháp luật của Nhà nước.
III- Kết quả khen thưởng 3 năm hiện tại :
- Năm học 2005-2006:
Chiến sĩ thi đua cấp cơ sở . Số 2662/QĐ/UBH của UBND huyện Xuyên Mộc cấp.
- Năm học 2006-2007:
Không có danh hiệu thi đua cấp huyện, tỉnh. (Do đi học lớp quản lí)
- Năm học 2007-2008:
Lao động tiên tiến. Số 1907/QĐ/UBND của UBND huyện Xuyên Mộc cấp.

Ý kiến xác nhận của thủ trưởng Ngày 08 tháng 05năm 2009
Người báo cáo
(ký tên và ghi rõ họ tên)Nguyễn Hồng Hà
 
Gửi ý kiến