Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

bao cao noi dung thanh tra cua so

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 20h:12' 29-11-2012
Dung lượng: 36.5 KB
Số lượt tải: 37
Số lượt thích: 0 người
Phòng Giáo Dục Xuyên Mộc CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Tiểu học Xuyên Mộc Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
------------oOo-----------
Xuyên Mộc, ngày 15 tháng 03 năm 2008

BÁO CÁO NỘI DUNG THANH TRA CỦA SỞ
NĂM HỌC 2007 – 2008

-Thời gian: Ngày 10 và 11 tháng 03 năm 2008.
-Địa điểm: Trường tiểu học Xuyên Mộc.
-Người thanh tra: Cô Kim Hoa cán bộ chuyên môn tiểu học phòng giáo dục huyện Long Điền.
-Đại diện trường: Đoàn Thị Lục, hiệu trưởng nhà trường.
NỘI DUNG THANH TRA:
1. Công tác quản lí các hoạt động nhà trường:
-Cách thức kiểm tra: Kiểm tra các hồ sơ của nhà trường, đặc câu hỏi cho hiệu trưởng và giáo viên.
-Đánh giá của thanh tra:
+Ưu điểm: Thực hiện đầy đủ các kế hoạch, đảm bảo đwocj yêu cầu cho công tác quản lí của trưòng tiểu học.
Kế hoạch của trường, của chuyên môn khá chi tiết, cụ thể. Đã nêu được từng mặt hoạt động thực tế của trường, có đánh giá, nhận xét các nội dung đã tực hiện khá cụ thể.
Phân công phân nhiệm từng thành viên của trường hợp lí.
+Hạn chế: Công tác kiểm tra của hiệu trưởng chưa toàn diện: như thư viện, đội, công đoàn...
2. Công tác tực hiện các chuyên đề:
-Cách thức kiểm tra: Kiểm tra các hồ sơ lưu của nhà trường, biên bản chuyên môn, tổ khối, các sổ chuyên đề.
-Đánh giá của thanh tra:
+Ưu điểm: Có kế hoạch cụ thể để thực hiện các chuyên đề đều đặn, có tác dụng cho giáo viên học hỏi.
+Hạn chế: Đánh giá rút kinh nghiệm chưa sâu, chưa cụ thể từng giai đoạn của chuyên đề.
3. Quản lí và tổ chức sinh hoạt chuyên môn:
-Cách thức kiểm tra: Kiểm tra các biên bản chuyên môn của tổ khối.
-Đánh giá của thanh tra:
+Ưu điểm: Đảm bảo được các lần sinh hoạt chuyên môn, có chú ý đến nội dung trao đổi phương pháp dạy các bài toán khó, có nội dung dài để giúp giáo viên trong từng khối có sự thống nhất trong cách dạy.
Đánh giá xếp loại học sinh chính xác đúng qui định.
+Hạn chế: Nội dung sinh hoạt ở một và khối còn đơn điệu, mang hình thức hành chánh, chưa tập trung sinh hoạt cho từng nội dung một cách cụ thể, các biện pháp đưa ra để khắc phục và nâng cao chất lượng giảng dạy của GV và học tập của Học sinh còn chung chung...
Việc đánh chứng cứ chưa được hợp lí.
Việc dạy lồng ghép GDMT, dạy theo từng đối tượng HS chưa được GV quan tâm.
4. Dự giờ:
-Cách thức kiểm tra: Tham gia dự giờ một tiết môn Luyện từ và câu.
-Đánh giá của thanh tra:
+Ưu điểm: Đảm bảo được mục đích các yêu cầu của tiết dạy. Truyền thụ các kiến thức có hệ thống. Kết hợp được nhiều hình thức kiểm tra.
+Hạn chế: Phương pháp thảo luận nhóm chưa hiệu quả. Sử dụng ĐDDH còn hạn chế. Giáo dục tình cảm và truyền thống cần toàn diện hơn.

Xuyên Mộc , ngày 15 tháng 03 năm 2008
Phó Hiệu trưởngNguyeãn Hoàng Haø

 
Gửi ý kiến