Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIEN BAN TIEU CHUAN 4 CHUAN QUOC GIA

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 16h:49' 28-12-2016
Dung lượng: 44.0 KB
Số lượt tải: 55
Số lượt thích: 0 người
ỦY BAN NHÂN DÂN
TT PHƯỚC BỬU
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
BIÊN BẢN
KIỂM TRA, ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC HUỲNH MINH THẠNH
ĐẠT CHUẨN QUỐC GIA MỨC ĐỘ 1
(Tiêu chuẩn 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội)

Thực hiện Quyết định số 296/QĐ-UBND Ngày 29 tháng 11 năm 2016 của chủ tịch Ủy ban nhân dân thị trấn Phước Bửu về việc thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia;
Hôm nay, ngày 01/12/2016, tại trường tiểu học Huỳnh Minh Thạnh, chúng tôi là thành viên đoàn kiểm tra gồm có :
1. Ông : Võ Văn Thanh – Công chức VH-XH thị trấn Phước Bửu.
2. Ông : Mai Trọng Tuấn Ngọc – Bí thư đoàn thị trấn Phước Bửu.
Qua kiểm tra đánh giá, ghi nhận như sau :
TIÊU CHUẨN 4: Quan hệ giữa nhà trường, gia đình và xã hội:
1. Tổ chức hoạt động của Ban Đại diện cha mẹ học sinh:
a. Ban Đại diện cha mẹ học sinh nhà trường có 7 thành viên, Ban đại diện lớp có 60 thành viên được tổ chức hoạt động đúng theo Điều lệ CMHS. Có đầy đủ hồ sơ sổ sách và biên bản họp định kỳ.
b. Nhà trường tạo điều kiện tốt cho Ban Đại diện cha mẹ học sinh hoạt động trong việc tổ chức Đại hội, Họp CMHS và vận động các nguồn thu quỹ Hội. Mời Ban Đại diện CMHS họp với nhà trường để trao đổi việc học tập của học sinh và trao đổi đề xuất khen thưởng học sinh.
c. Nhà trường đã phối hợp tốt với Ban Đại diện CMHS trong việc tổ chức họp định kỳ 2 lần/nămđể tiếp thu ý kiến về công tác quản lý và giáo dục học sinh.
2. Công tác tham mưu với cấp ủy Đảng, Chính quyền và phối hợp với các đoàn thể địa phương:
a. Nhà trường đã chủ động tham mưu với cấp ủy Đảng, chính quyền và các đoàn thể ở địa phương để làm tốt công tác giáo dục tại địa phương và xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh.
- Kết hợp với các đoàn thể của ấp để chuẩn bị cho các em vào lớp 1.
- Tham mưu với chính quyền địa phương về công tác tuyển sinh trên địa bàn dân cư.
b. Huy động và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xã hội, huy động quỹ CMHS cho khen thưởng và quỹ Hội khuyến học để cấp học bổng cho học sinh nghèo hiếu học.
- Nhà trường đã huy động từ các mạnh thường quân để trao học bổng và quà cho học sinh nghèo hiếu học. Số tiền và quà được thể hiện rõ qua báo cáo danh sách học sinh.
- Hội Khuyến học trao học bổng và khen thưởng trên 60 triệu đồng.
3. Công tác phối hợp với các tổ chức đoàn thể, cộng đồng giáo dục học sinh truyền thống lịch sử, văn hóa dân tộc:
a. Nhà trường đã phối hợp với các tổ chức đoàn thể trong nhà trường và địa phương thông qua các ngày kỷ niệm lớn trong năm học để tổ chức truyên truyền giáo dục truyền thống lịch sử văn hóa dân tộc cho học sinh.
- Xây dựng kế hoạch cho học sinh tham quan, dã ngoại các khu di tích lịch sử.
b. Thông qua các buổi họp CMHS nhà trường đã tổ chức tuyên truyền với cộng đồng về nội dung, phương pháp và cách đánh giá học sinh tiểu học. Dạy học theo mô hình trường học mới.
- Liên lạc với CMHS và người giám hộ 2 lần /năm và thông qua sổ liên lạc để phối hợp giáo dục học sinh.
4. Thực hiện công khai các nguồn thu theo quy định:
- Nhà trường và Ban Đại diện CMHS đã tổ chức công khai các nguồn thu theo quy định và nguồn ủng hộ của CMHS vào buổi hội nghị của tất cả Ban đại diện CMHS các lớp vào đầu năm học. Kết luận Đánh giá tiêu chuẩn 4
Chưa đạt:
 Đạt: XĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG CÁC THÀNH VIÊN KIỂM TRA

Mai Trọng Tuấn Ngọc Võ Văn Thanh
 
Gửi ý kiến