Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

chuyên dê

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn: sưu tầm
Người gửi: Đỗ Thành Tân
Ngày gửi: 05h:56' 19-02-2016
Dung lượng: 26.2 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người
 Một số phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực .
1. MỘT SỐ PHƯƠNG PHÁP VÀ KĨ THUẬT DẠY HỌC TÍCH CỰC Nghiệp vụ sư phạm.
PHẦN MỘT (PHẦN CHUNG)
I. MỤC TIÊU
1. Ôn lại một số kiến thức về PPDH như: khái niệm (cách hiểu thông thường) về PPDH; những ưu điểm, tồn tại; cách tiến hành và chọn PPDH để hình thành một đơn vị kiến thức hay một hoạt động học tập trong tiết học. 2. Cung cấp vắn tắt kiến thức về một số Kĩ thuật dạy học tích cực (KTDHTC) để CBQL, GV có thể áp dụng trong quá trình dạy học. 3. Có một cái nhìn và linh hoạt hơn trong dạy học và hoạt động GD đặc biệt là sự linh hoạt trong dạy học không những là dạy văn hoá mà không ngừng tăng cường GD KNS cho học sinh ngay từ cấp tiểu học. 4. CBQL, GV có được nhiều lựa chọn hơn để ứng dụng trong dạy học đáp ứng các yêu cầu ngày càng cao của XH về GD.
II. Yêu cầu của lớp 1. Học viên ghi các nguyện vọng ở lớp tập huấn. 2. Nội qui lớp 3. Công tác chuẩn bị. - Thời gian học:… - Các loại dụng cụ học tập: Giấy rôki, bút dạ, keo dán, giấy A4 …
Thành lập tổ, nhóm - Quản lí, ghi chép, thảo luận, trình bày ý kiến của nhóm (mỗi cá nhân phải tham gia ý kiến và đưa ra chứng kiến của mình trong thảo luận và trình bày) - Tạo mối liên hệ, giao lưu, - Đề đạt các nguyện vọng… - ……………………………………….( (Đề xuất PP tổ chức) (III. Phương pháp
Dạy học tích cực ? Theo một số nhà PP học thì phương pháp giảng dạy được gọi là tích cực nếu hội tụ được các yếu tố sau: - Thể hiện rõ vai trò của nguồn thông tin và các nguồn lực sẵn có; - Thể hiện rõ được động cơ học tập của người học khi bắt đầu môn học; - Thể hiện rõ được bản chất và mức độ kiến thức cần huy động; - Thể hiện rõ được vai trò của người học, người dạy, vai trò của các mối tương tác trong quá trình học; - Thể hiện được kết quả mong đợi của người học;
PHẦN HAI Một số Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (PP/KTDHTC) A. Khái niệm về PPDH (Đồng chí hiểu NTN về PPDH và PPDH tích cực) - PPDH là gì? “ PPDH được hiểu là cách thức, là con đường hoạt động chung giữa GV và HS, trong những điều kiện dạy học xác định, nhằm đạt tới mục đích dạy học. - PPDH là lĩnh vực rất phức tạp và đa dạng. - Có nhiều quan niệm, quan điểm khác nhau về PPDH - Đổi mới PPDH: về bản chất là đổi mới cách tiến hành các PP, đổi mới các phương tiện và hình thức triển khai PP trên CS khai thác triệt để ưu điểm của các PP cũ và vận dụng linh hoạt Msố PP mới nhằm phát huy tối đa tính tích cực, chủ động, sáng tạo của người học. - Đổi mới PP: được hiểu là “đổi mới cách thực hiện PP” - PPDHTC: được hiểu là “PPDH theo hướng tích cực hoá người học”; hoặc “PPDH phát huy tính tích cực của người học” (tích cực ở đây ko hiểu là ngược với tiêu cực)
Một số Phương pháp và kĩ thuật dạy học tích cực (PP/KTDHTC) B. Phương pháp dạy học và kĩ thuật dạy học tích cực (PP/KTDHTC) - Kể tên một số PP/KTDH mà đồng chí thường sử dụng trong dạy học ở tiểu học - Ưu điểm và tồn tại của một số PPDH như hợp tác nhóm nhỏ, quan sát, động não, trò chơi, đóng vai… (phân chia và hoạt động theo nhóm)
PP dạy học có thể được chia làm 3 cấp độ: cấp độ vĩ mô (Quan điểm dạy học), cấp độ trung gian (PPDH) và cấp độ vi mô (kĩ thuật dạy học). - Quan điểm dạy học là những định hướng mang t(MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH Quan điểm DH – PPDH - Kỹ thuật DH (Bernd MEIER) ính chiến lược, cương lĩnh, là mô hình lí thuyết của PPDH. - PPDH là cách thức, con đường dẫn đến mục tiêu bài học. - Kĩ thuật dạy học là những biện pháp, cách thức hành động của GV và HS trong các tình huống/hoạt động nhằm giải quyết một nhiệm vụ/nội dung cụ thể.
MÔ HÌNH BA BÌNH DIỆN CỦA PPDH Quan điểm DH – PPDH - Kỹ thuật DH (Bernd MEIER) KỸ THUẬT DẠY HỌC PHƯƠNG PHÁP DẠY HỌC (theo nghĩa hẹp) 1 Bình diện vi mô Bình diện trung gian Bình diện vĩ mô PP vĩ mô PP Cụ thể PP vi mô QUAN ĐIỂM DẠY HỌC
 
Gửi ý kiến