Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIEN BAN TONG KÉT CHUYEN ĐỀ BTNB 14-15.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:33' 03-06-2015
Dung lượng: 44.5 KB
Số lượt tải: 121
Số lượt thích: 0 người
UBND HUYỆN XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
BIÊN BẢN TỔNG KẾT CHUYÊN ĐỀ T

- Thời gian : 07 h 30 ngày 26 tháng 12 năm 2014 ;
- Địa điểm : Trường TH Huỳnh Minh Thạnh ;
- Chủ tọa : Nguyễn Hồng Hà ;
- Thư ký : Đào Thị Thái
- Thành phần : 22 giáo viên và 2 BGH.
- Vắng : 01 (nghỉ hộ sản)
- Nội dung : TỔNG KẾT ĐÁNH GIÁ CHUYÊN ĐỀ “ÁP DỤNG PHƯƠNG PHÁP BÀN TAY NẶN BỘT MÔN TN-XH VÀ KHOA HỌC”
I/ Nội dung:
- Thầy Nguyễn Hồng Hà thông qua nội dung tổng kết, đánh giá quá trình thực hiện chuyên đề. Về số tiết dự giờ, ưu điểm tồn tại của chuyên đề và một số ý kiến đề xuất cụ thể như sau :
1/ Công tác tổ chức :
- Thực hiện chỉ đạo PGD-TH về việc thực hiện công tác chuyên đề ;
- Năm học: 2014-2015. BGH đã triển khai trong giáo viên và tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc các quy định theo sự chỉ đạo của Phòng Giáo Dục;
- Thành phần tham gia: Giáo viên đang trực tiếp giảng dạy Tổng cộng: “22 giáo viên”.
- Hình thức tổ chức:
+Tổ chức phổ biến lí thuyết : Tập huấn “Phương Pháp Bàn tay nặn bột bao gồm :
+ Khái quát về phương pháp “Bàn tay nặn bột”:
+ Sự ra đời và phát triển của phương pháp BTNB:
+ Qui trình dạy học của “Bàn tay nặn bột”
+ Tiến trình dạy học theo phương pháp “Bàn tay nặn bột”
+ Những thuận lợi và khó khăn trong quá trình áp dụng PP BTNB
+ Áp dụng phương pháp Bàn tay nặn bột (dành cho gv)
+ Thống kê các bài dạy có thể áp dụng phương pháp BTNB
- (Có tài liệu tập huấn đính kèm)
- Trình chiếu nội dung và giải thích, minh chứng.
+ Tiến hành dạy chuyên đề 1 tiết ở khối lớp 4 – Thảo luận.
+ Dự giờ chuyên đề toàn trường.
+ Tổng kết chuyên đề.
2/ Kết quả thực hiện:
Chuyên đề dạy theo phương pháp BTNB thực hiện theo đúng kế hoạch đề ra.
a/ Số tiết dự xoay vòng chuyên đề :
Tổng số tiết dự
Xếp loại Tốt
Xếp loại Khá
XL Đạt YC
XL chưa đạt YC


TS
TL%
TS
TL%
TS
TL%
TS
TL%

3
2
66.6
1
33.3
0
0
0
0

3/ Đánh giá cụ thể:
+Ưu điểm:
- Đa số giáo viên nắm được đặc trưng cơ bản của phương pháp BTNB thông qua phần lý thuyết.
- BGH đã dự giờ 03 giáo viên giúp đỡ, trao đổi kinh nghiệm cùng giáo viên đề chuyên đề thục hiện tốt hơn được không khí sôi nỗi, tinh thần đoàn kết nội bộ trong tham gia chuyên đề.
- Các giáo viên tham gia nhiệt tình, có sự đầu tư kĩ càng. Chịu khó học hỏi, Nắm chắc lý thuyết vận dụng tốt vào giảng dạy trên lớp .
- Giáo viên biết vận dụng qui trình của phương pháp BTNB vào giảng dạy. Học sinh thực nghiệm tương đối tốt. Hoạt động nhóm tích cực, tự giác.
- GV đã xác định được vị trí, mục tiêu, nội dung cơ bản, trọng tâm của bài học theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Các đối tượng học sinh đều được quan tâm đến và có nội dung, kiến thức riêng cho từng đối tượng.
- Một số giáo viên lên lớp chững chạc, có tác phong nhẹ nhàng, giọng nói lôi cuốn học sinh, trong giảng dạy có sự ăn ý nhịp nhàng giữa giáo viên và học sinh, tạo được không khí sôi nổi trong giờ học.
+Tồn tại:
- Giáo viên thực hiện dạy chuyên đề chỉ có 3/23 giáo viên do giáo viên không dạy môn TN-XH hoặc Khoa học.
- Việc chuẩn bị đồ dùng cho học sinh thực hành trên lớp cũng chưa đầy đủ, chưa phù hợp với bài học.
4/ Ý kiến đề xuất :
- Phát huy những ưu điểm, khắc phục những tồn tại đã nêu để áp dụng vào dạy học tốt hơn.
- Tiếp tục việc dạy theo PP BTNB như nội dung chuyên đề vào thời gian tới.
5/ Một số ý kiến bổ sung như sau:
- Cô Huỳnh Thị Kế : Việc sử dụng đồ dùng dạy học phù hợp với bài học rất khó, ở thư viện thiết bị thiếu rất nhiều, đề nghị nhà trường bổ sung đầy đủ?
- Thầy Trịnh Đăng Ninh việc sử dụng PP Bàn tay nặn bột vào các môn khác rất khó khăn, vì trọng
 
Gửi ý kiến