Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BÁO CÁO CÔNG TÁC KT CUOI NĂM.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 10h:20' 03-06-2015
Dung lượng: 251.0 KB
Số lượt tải: 56
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH HUỲNH MINH THẠNH
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc


 Số : / BC-HMT Phước Bửu, ngày 20 tháng 05 năm 2015

ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI NĂM
NĂM HỌC : 2014-2015
_____________________

Việc tổ chức kiểm tra định kì cuối năm, năm học 2014-2015 ở trường TH Huỳnh Minh Thạnh đã thực hiện theo kế hoạch đề ra. Sau đây là phần đánh giá cụ thể:
+ Công tác coi kiểm tra:
Việc tổ chức kiểm tra thực hiện nghiêm túc theo công văn hướng dẫn các cấp. GV coi kiểm tra đúng chức năng người giám thị, đúng sự phân công của chuyên môn. Không gây áp lực cho học sinh tạo môi trường thân thiện trong kiểm tra. Học sinh tham gia kiểm tra đầy đủ làm bài nghiêm túc, có tinh thần tự giác, hạn chế được hiện tượng học sinh nhìn bài lẫn nhau.
- Việc coi kiểm tra được sự giám sát Hội đồng coi kiểm tra.
+ Công tác chấm kiểm tra :
Chấm kiểm tra tập trung, theo nguyên tắc giáo viên chủ nhiệm không chấm bài của lớp mình. Chấm theo hướng dẫn đáp án, chất lượng học sinh ổn định phản ánh đúng tình hình nhà trường. Giáo viên hoàn thành thống kê điểm đúng thời gian qui định.
Giáo viên đã thực việc chấm bài theo thông tư 30/2014: Bài kiểm tra định kì được giáo viên sửa lỗi, nhận xét những ưu điểm và góp ý những hạn chế, cho điểm theo thang điểm 10 (mười), không cho điểm 0 (không) và điểm thập phân.
+ Đề kiểm tra :
Ưu : Đề kiểm tra toán có lượng kiến thức vừa sức với học sinh. Có nhiều bài phù hợp với từng đối tượng học sinh. Đề bài phù hợp với chuẩn kiến thức qui định. Đề kiểm tra đọc thành tiếng học sinh thực hiện đọc một số bài tập đọc đã học đúng theo nội dung chương trình. Đánh giá được từng đối tượng học sinh.
- Đề phù hợp, vừa sức, kiểm tra được kĩ năng đọc và trả lời được câu hỏi theo nội dung của bài.
- Phần viết chính tả lượng viết ngắn, phù hợp với thời gian. Các bài viết đều có trong SGK học sinh đã được làm quen.
- Đề nhẹ nhàng, phù hợp đúng theo chuẩn kiến thức kĩ năng. Kiểm tra được kiến thức nhưng không gây áp lực đối với học sinh.
- Đề đọc khối 1 luọng kiến thức hơi nhiều.
+ Chất lượng kiểm tra:
* Tổng số học sinh dự kiểm tra: 484 em trong đó : Khối 1 : 107 em/ 4 lớp; Khối 2: 90 em/ 3 lớp; Khối 3: 95 em / 3 lớp ; Khối 4 : 104 em/ 3 lớp ; Khối 5 : 85 em/ 3 lớp.
* Học sinh khuyết tật 2 em: Khối 1 : 1 em khối 3 : 1 em ;
a. Môn đọc:
Môn
TS HS
Khối 1
Khối 2
Khối 3
Khối 4
Khối 5TS
Trong tổng số
Tổng số
Trong tổng số
Tổng số
Trong tổng số
Tổng số
Trong tổng số
Tổng số
Trong tổng số
Nữ
Dân tộc
Nữ dân tộc

Nữ
Dân tộc
Nữ dân tộc

Nữ
Dân tộc
Nữ dân tộc

Nữ
Dân tộc
Nữ dân tộc

Nữ
Dân tộc
Nữ dân tộc

Đọc TT
481
107
53
3
2
90
47


95
51


104
51
3
2
85
42
1


4.5-5
240
57
32


47
29


41
22


61
34


34
143.5-4
129
15
8
2
1
14
6


22
12


33
16
3
2
45
26
1


2.5-3
85
23
10
1
1
24
10


23
13


9
1


6
2<2.5
27
12
3


5
2


9
4


1
Đọc thầm
481
107
53
3
2
90
47


95
51
 
Gửi ý kiến