Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

MAU BIEN BAN THANH TRA COI KT HOC KY TIEU HOC.doc

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 06h:48' 14-05-2014
Dung lượng: 53.5 KB
Số lượt tải: 38
Số lượt thích: 0 người
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Phước Thuận, ngày 27 tháng 12 năm 2013
BIÊN BẢN
Tổng hợp kết quả thanh tra việc tổ chức kiểm tra học kỳ I

Đoàn thanh tra theo Quyết định số : 373 /QĐ-PGDĐT, ngày 23 tháng 12 năm 2013, của Trưởng phòng GD – ĐT Xuyên Mộc.
Thanh tra tại trường : Tiểu học Hồ Tràm
Thời gian tổ chức kiểm tra từ : 26 /12/ 2013, đến : 27/12/ 2013.
CÔNG TÁC CHUẨN BỊ:
Bố trí nhân sự :
Hội đồng kiểm tra có 12 người trong đó có 6 giám thi,
Chuẩn bị cơ sở vật chất ( việc bố trí phòng , chuẩn bị bàn ghế và các điều kiện khác …):
Bố trí 3 phòng khiểm tra, mỗi phòng có 12 bộ bàn ghế học sinh, 1 bộ bàn ghế giáo viên, đèn điện 2 bóng, quạt máy 2 cái. Đủ điều kiện cho học sinh kiểm tra.
Thực hiện quy định về chuẩn bị đề ( Sao in và bảo mật đề kiểm tra, đáp án …):
Thực hiện tốt việc in sao và bảo mật đề, phong bì và tủ đựng đề đều có dấu niêm phong.
CÔNG TÁC COI VÀ CHẤM BÀI :
Việc huy động lực lượng coi kiểm tra ( bố trí bình quân GV/phòng):
Có 6 giáo viên coi kiểm tra trên 6 phòng. 01 giám thị hành lang. Bình quân 01 giám thị trên 01 phòng.
Phân công giám thị ( phân công coi kiểm tra chéo hay không chéo; giữa các khối hay giữa các lớp trong khối) :
Phân công giám thị thực hiện chéo khối, khối lớp 3 đổi chéo với lớp 2, khối lớp 4 đổi chéo với khối lớp 5. Mỗi giám thị coi 1 lớp không quá 2 lần.
Lập danh sách thí sinh, hồ sơ hội đồng: ( việc lập danh sách theo phòng hay theo lớp học):
Lập danh sách học sinh kiểm tra theo lớp. Hội đồng kiểm tra có đủ các hồ sơ theo qui đinh. Kế hoạch kiểm tra, Quyết định thành lập hội đông coi và chấm liểm tra cuối kì I. Bảng phân công giám thị, giám khảo. Các biên bản mở và in sao đề, biên bản giao nhận đề kiểm tra, phiếu thu bài kiểm tra. Niêm phong và lưu trữ bài kiểm tra
Thực hiện về thời gian tổ chức kiểm tra : Thời gian mở niêm phong, phát đề, giờ làm bài, thi bài đều theo đúng giờ qui định của phòng.
Số liệu thí sinh dự kiểm tra và giám thị:
Khối
Buổi
TS thí sinh đăng ký
TS thí sinh dự kiểm tra
Số phòng
Số giám thị coi

1
Sáng


Chiều

2
Sáng


Chiều

3
Sáng


Chiều

4
Sáng


Chiều

5
Sáng


Chiều


Tình hình tổ chức chấm bài (ghi nhận kế hoạch tổ chức chấm của nhà trường theo hướng dẫn của Phòng GD – ĐT, lưu ý đến việc chấm chéo …):
Việc chấm bài được tổ chức vào chiều ngày 27/12/2013 và sáng ngày 28/12/2013 cho đến khi chấm xong. Chấm tập trung tại văn phòng trường. Phân công giám thị ở khối nào chấm khối đó, nhưng giáo viên chủ nhiệm không được chấm bài lớp mình.
Tổng hợp chung
Xử lý cán bộ, nhân viên vi phạm quy chế :
Không có cán bộ, nhân viên vi phạm quy chế kiểm tra.
Xử lý thí sinh vi phạm quy chế :
Không có thí sinh nào vi phạm qui chế kiểm tra.
Các tình huống đặc biệt (nếu có)
Không.
ĐÁNH GIÁ CHUNG VÀ KIẾN NGHỊ
Đánh giá và kiến nghị của Đoàn thanh tra
Nhận xét, đánh giá
Hội đồng kiểm tra cuối kì I tại trường tiểu học Hồ Tràm làm việc nghiêm túc, đúng quy chế. Trong đợt kiểm tra không xảy ra tình huồng đặc biệt nào.
Kiến nghị
Tiếp tục thực hiện tốt qui chế kiểm tra cho những lần kiểm tra tiếp theo.
Kiến nghị của hội đồng kiểm tra:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
( Biên bản này được lập thành 3 bản, mỗi bên lưu 1 bản, gửi báo cáo cấp trên 1 bản)
ĐẠI DIỆN HỘI ĐỒNG ĐẠI DIỆN ĐOÀN THANH TRA

Nguyễn Hồng Hà
 
Gửi ý kiến