Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Đề thi học kì I năm học 2013

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Phan Thi Ly
Ngày gửi: 12h:48' 09-03-2014
Dung lượng: 64.0 KB
Số lượt tải: 4
Số lượt thích: 0 người

II. Tập làm văn (5 điểm)
Em hãy viết một bức thư cho bạn ở một tỉnh miền Nam (hoặc miền Trung, miền Bắc) để làm quen và hẹn bạn cùng thi đua học tốt.
Đáp án
Bài số 2:
1.a 2. c 3. b 4. b 5. a

MÔN TOÁN. (Lớp 3)
NĂM HỌC 2013-2014
PHẦN 1(3 đ)
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Kết quả của phép tính 50 g x 2 là:
A. 70 g B. 80 g C. 90 g D. 100 g
2. Kết quả của phép tính 213 x 3 là:
A. 619 B.629 C. 639 D. 649
3. Kết quả của phép tính 872: 4 là:
A.218 B. 219 C. 220 D. 221
4. Điền dấu > , < , = vào chỗ chấm
1, 55: 5 x 3… 32 2, 20 + 5… 70 - 34 - 3
5.Số bé nhất trong các số là:
A. 789; B.542 C. 859 D. 412.
6. 1 của 360 phút là … phút ?
9
A. 30 phút B. 40 phút C. 50 phút D.60 phút

PHẦN 2: (7 Điểm)
Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm)
* 456+278 = 845-656 = 2374= 684 : 6 =Bài 2: Tìm x: (2 điểm)
a/ X x (143- 135) = 904 b/ X : 8 = 119Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: (1 điểm)
a/ 375 -10 x 4 b/ 125 - 85 + 80
Bài 4: (2 điểm)
Một chuyến máy bay chở được 167 người. Hỏi 5 chuyến máy bay như thế thì chở được bao nhiêu người ?
Đáp án.
Phần 1: (3 đ) mỗi ý đúng ghi 0,5 đ

1. D 2. C 3. A 4.a, 33 > 32 b, 25 < 33
5. D 6. B
Phần 2:(7 đ)
Bài 1: (2 đ) Mỗi phép tính đúng ghi 0,5 đ
456 845 237 6846
+ 278 -656  4 08
734 189 948 24 114
0
Bài 2:Tìm x (2đ) Phép tính a đúng ghi (1,5đ), Phép tính b đúng ghi (0,5đ),

a, / X x (143- 135) = 904 b/ X : 8 = 119
X x 8 = 904 X = 119 x 8
X = 904 : 8 X = 952
X = 113

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức (1 đ)( mỗi phép tính ghi 0.5 đ)
a/ 375 -10 x 4 = 375 - 40 b/ 125 - 85 + 80 = 40 + 80
= 335 = 120
Bài 4: (2đ ) Tóm tắt
1 chuyến chở : 167 người ( 0,25đ )
5 chuyến chở : … người?
Bài giải
Số người ngồi trên 5 chuyến máy bay là : ( 0,5đ )
167 x 5 = 835 ( người) ( 1đ )
Đáp số : 835 ( người) ( 0,25đ )
********************

 
Gửi ý kiến