Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIEN BAN COI VA CHAM KIEM TRA CUỐI KI I 12-13

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 11h:06' 29-12-2012
Dung lượng: 213.5 KB
Số lượt tải: 906
Số lượt thích: 0 người

PHÒNG GD&ĐT XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TH KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh PhúcBIÊN BẢN
TỔ CHỨC COI VÀ CHẤM KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ I
Năm học 2012-2013

Thực hiện kế hoạch số 07-KHCM ngày 21 tháng 12 năm 2012 của chuyên môn trường về thực hiện công tác kiểm tra định kì cuối kỳ I năm học : 2012 -2013.
Hội đồng coi chấm kiểm tra tại trường Tiểu học Kim Đồng đã tiến hành tổ chức kiểm tra cuối kì I năm học 2012-2013 với các nội dung cụ thể như sau:
A. Nội dung công việc chuẩn bị công tác kiểm tra cuối kì I.
1. Thời gian : 14 giờ 00, ngày 24 tháng 12 năm 2012
2. Địa điểm kiểm tra: Trường Tiểu học Kim Đồng.
3. Nội dung: Họp hội đồng kiểm tra
Thành phần: Lãnh đạo: 02 ; thư ký: 01; Giám thị + giám khảo : 17 giáo viên ; Bảo vệ, phục vụ : 03
Nội dung cuộc họp
Ông Trần Minh Toản – Hiệu trưởng nhà trường thông qua thành phần Hội đồng coi và chấm kiểm tra cuối kì I gồm:
+ Chủ tịch Hội đồng : Ông Nguyễn Hồng Hà - Phó hiệu trưởng ;
+ Phó chủ tịch Hội đồng : Ông Hồ Văn Hùng - GV-TPT đội ;
+ Thư ký : Bà Dương Yến Quỳnh - Nhân viên Văn thư.
+ Giám thị + giám khảo : 17 giáo viên.
+ Bảo vệ, phục vụ : 03
Chủ tịch Hội đồng phổ biến các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Sở, Phòng GD&ĐT.
Thông qua các quyết định thành lập hội đồng, phổ biến kế hoạch làm việc của Hội đồng coi và chấm kiểm tra (Từ 7 giờ 15 phút ngày 25/12/2012 đến khi hoàn thành nhiệm vụ).
* Phó CT Hội Đồng báo cáo tình hình học sinh, CSVC và các điều kiện chuẩn bị cho kỳ kiểm tra :
- Tổng số phòng kiểm tra: 06 phòng kiểm tra trên 14 lớp. Dự kiến kiểm tra 4 buổi...
- Tổng số học sinh ghi tên dự kiểm tra :
1.Số lớp/số học sinh
TS lớp
TSHS
Nữ

Khối 1
3
64
32

Khối 2
2
52
27

Khối 3
3
63
32

Khối 4
3
79
34

Khối 5
5
70
29

Tổng số
14
328
154

Thời gian kiểm tra như sau :
- Kiểm tra đọc thành tiếng: Khối 1,2,3,4,5 vào trong tuần 18 (gồm các ngày 24/12/2012).
- Kiểm tra môn khoa học, lịch sử - địa lí lớp 4, 5: ngày 25/12/2012.
- Kiểm tra Toán – Tiếng Việt khối 5: ngày 26/12/2012.
- Kiểm tra Toán – Tiếng Việt khối 3, 4 : ngày 27/10/2012.
- Kiểm tra Toán – Tiếng Việt khối 3, 4 : ngày 28/12/2012.
-Chấm bài ngày 29/12/2012
*CSVC và các điều kiện khác đảm bảo cho kỳ kiểm tra.
* Ông Chủ tịch Hội đồng kiểm tra phân công nhiệm vụ các thành viên, phân công chuẩn bị công tác điều hành, bảo vệ kỳ kiểm tra.
* Các thành viên Hội đồng kiểm tra kiểm tra danh sách học sinh từng lớp và chuẩn bị phòng để kiểm tra. (Học sinh học lớp nào kiểm tra phòng đó theo buổi học)...
B. Nội dung công việc tổ chức coi và chấm kiểm tra :
1/ Ngày 25 tháng 12 năm 2012 : Kiểm tra môn Khoa học ; Sử -Địa khối 4, 5.
- 7 h 00: Họp Hội đồng kiểm tra: Kiểm diện, kiểm tra công tác chuẩn bị kiểm tra.
- 7 h 05: học sinh vào lớp (theo lớp học).
- Thành phần : Các thành viên Hội đồng kiểm tra có mặt đủ: 11/11.
- Học sinh dự kiểm tra : khối lớp 4 : 79 HS, lớp 5 : 70 HS.
a/ Môn kiểm tra : Khoa học lớp 4. 5.
Nội dung:
- Chủ tịch Hội đồng kiểm tra, công bố Quyết định thành lập Hội đồng kiểm tra, khai mạc kỳ kiểm tra. Nêu rõ mục đích yêu cầu, các quy định cụ thể với các thành viên Hội đồng kiểm tra và các học sinh, động viên các học sinh làm bài kiểm tra tốt. Thông báo kế hoạch về thời gian, hiệu lệnh của Hội đồng kiểm tra.
- Phó Chủ tịch Hội đồng kiểm tra: Chủ tịch hội đồng kiểm tra thông qua quyết định coi kiểm tra, thông qua một số nội qui cơ bản như: Sắp
No_avatar
 
Gửi ý kiến