Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIÊN BẢN XÉT DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN HỌC SINH LỚP 5 HOÀN THÀNH CHƯƠNG

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 13h:03' 20-12-2012
Dung lượng: 38.0 KB
Số lượt tải: 678
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN
XÉT DUYỆT VÀ CÔNG NHẬN HỌC SINH LỚP 5
HOÀN THÀNH CHƯƠNG TRÌNH TIỂU HỌC NĂM HỌC 2011 – 2012

Thời gian bắt đầu: 7 giờ 30 ngày 16 tháng 5 năm 2012
Địa điểm: Tại phòng Hội đồng trường tiểu học Xuyên Mộc
Thành phần tham dự: Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng
Giáo viên chủ nhiệm lớp 5
Trưởng ban Thanh tra nhân dân.
Chủ trì: Hiệu trưởng nhà trường
Thư ký: Nguyễn Thị Quế
Nội dung: Xét duyệt và công nhận học sinh lớp 5 Hoàn thành chương trình tiểu học năm học 2011 – 2012.
1. Chủ tịch Hội đồng thông qua Quyết định thành lập hội đồng xét duyệt và công nhận HTCTTH cho học sinh lớp 5 năm học 20110 – 2012.
Phân công các thành viên thực hiện nhiệm vụ theo yêu cầu công việc.
2. Căn cứ vào Thông tư 32/2009/BGD&ĐT ngày và kết quả cuối năm của học sinh lớp 5 năm học 2011 – 2012, hội đồng xét lần lượt từng học sinh theo từng lớp.
3. Kết quả như sau:
1) Lớp 5A1:
TSHS: 28
HTCTTH: 28 - Tỷ lệ: 100 %
(có danh sách đính kèm)
2) Lớp 5A2:
TSHS: 29
HTCTTH: 28 - Tỷ lệ: 96,6 %
(có danh sách đính kèm)
3) Lớp 5A3:
TSHS: 28
HTCTTH: 28 - Tỷ lệ: 100 %
(có danh sách đính kèm)
4) Lớp 5A4:
TSHS: 28
HTCTTH: 27 - Tỷ lệ: 96,4 %
(có danh sách đính kèm)

5) Lớp 5A5:
TSHS: 29
HTCTTH: 28 - Tỷ lệ: 96,6 %
(có danh sách đính kèm)

Tổng hợp:
TSHS lớp 5: 142 học sinh
Đã hoàn thành chương trình Tiểu học: 139 - Tỷ lệ: 97,9 %
Chưa hoàn thành chương trình tiểu học : 03 - Tỷ lệ: 2,1 %

Biên bản kết thúc vào 10 giờ 30, ngày 18 tháng 5 năm 2012./.

THƯ KÝ CHỦ TỌA
………………………….. ………………………………
KHỐI TRƯỞNG TB THANH TRA
………………………….. .......................................


nhận:
- Phòng Giáo dục Xuyên Mộc;
- Lưu VT, hồ sơ.
 
Gửi ý kiến