Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

BIÊN BẢN KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO MCLTT

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 12h:59' 20-12-2012
Dung lượng: 87.0 KB
Số lượt tải: 154
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO MCLTT
TIÊU CHUẨN 1: “TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ TRƯỜNG HỌC”
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỂU HỌC XUYÊN MỘC, HUYỆN XUYÊN MỘC

Hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2012, chúng tôi là thành viên Đoàn kiểm tra gồm có:
1- Bà: Bành Thị Cảnh, chức vụ: Chủ tịch Công đoàn
2- Bà: Nguyễn Thị Hội, chức vụ: Trưởng ban thanh tra nhân dân
Tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn 1 về “Tổ chức quản lý” theo mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc.
Qua kiểm tra, đánh giá, ghi nhận được như sau:
Hiệu trưởng, phó hiệu trưởng
Trình độ đào tạo của:
Hiệu trưởng: Đại học
Phó Hiệu trưởng: Cao đẳng
- Số năm giảng dạy của:
Hiệu trưởng: 3 năm
Phó Hiệu trưởng: 4 năm
- Số năm làm công tác quản lý của:
Hiệu trưởng: 21 năm
Phó Hiệu trưởng: 6 năm
Đã nắm chắc nội dung, chương trình, kế hoạch của các môn học.
Được tập huấn về quản lý và hỗ trợ điểm trường.
Được CBGV và nhân dân tín nhiệm.
2. Thực hiện các nhiệm vụ quản lý
Kế hoạch phát triển nhà trường: Nhà trường có kế hoạch phát triển đạt MCLTT phù hợp với tình hình thực tế của nhà trường và địa phương.
Thực hiện chương trình giảng dạy theo qui định.
Có bảng phân công cụ thể cho giáo viên, cán bộ, nhân viên hàng năm.
Thực hiện tốt công tác lưu giữ hồ sơ, sổ sách.
Công khai các nguồn thu và chi hàng năm.
Đánh giá tiêu chuẩn 1: Đạt

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG CÁC THÀNH VIÊN KIỂM TRA


PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúcBIÊN BẢN
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO MCLTT
TIÊU CHUẨN 2: “ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN”
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỂU HỌC XUYÊN MỘC, HUYỆN XUYÊN MỘC

Hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2012, chúng tôi là thành viên Đoàn kiểm tra gồm có:
1- Bà: Phạm Thị Bích Ngọc, chức vụ: Tổ trưởng tổ 1
2- Ông: Nguyễn Hồng Hà, chức vụ: Phó hiệu trưởng
Tiến hành kiểm tra tiêu chuẩn 2 về “Đội ngũ giáo viên” theo mức chất lượng tối thiểu của trường tiểu học Xuyên Mộc, huyện Xuyên Mộc.
Qua kiểm tra, đánh giá, ghi nhận được như sau:
Số lượng và trình độ đào tạo:
- Tổng số GV: 36; Số GV có trình độ 12 + 2: 18; Cao đẳng: 9; Đại học: 10
- Chưa đạt chuẩn: Không có; Tỉ lệ GV/ lớp: 1,5.
- Các GV sống trung thực, giản dị, lành mạnh, đoàn kết, yêu thương học sinh.
Bồi dưỡng thường xuyên và chuyên đề
Số GV tham gia bồi dưỡng:
+ Chuyên đề: 100% + Thường xuyên: 100%
+ Dạy trẻ khuyết tật: 05
+ Tăng cường T. Việt cho HS dân tộc: Không
+ Lý luận Mác-Lênin và Tư tưởng Hồ Chí Minh: 100%
Nhiệm vụ
- Giảng dạy giáo dục theo đúng chương trình và kế hoạch dạy học. Có kế hoạch dạy học từng học kỳ phù hợp được Hiệu trưởng duyệt. Hàng tuần có lịch báo giảng.
- Thường xuyên đổi mới phương pháp giáo dục.
- Số tiết dự giờ rút kinh nghiệm trong 1 học kỳ của 1 giáo viên: bình quân 10 tiết.
- Giáo viên chuẩn bị bài trước khi lên lớp, sử dụng ĐDDH có hiệu quả.
- Đối xử công bằng với mọi học sinh.
- Quan tâm phụ đạo HS yếu, bồi dưỡng HS có năng khiếu.
Đánh giá tiêu chuẩn 2: Đạt

XÁC NHẬN CỦA UBND XÃ ĐẠI DIỆN NHÀ TRƯỜNG CÁC THÀNH VIÊN KIỂM TRA

PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC XUYÊN MỘC
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


BIÊN BẢN
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ TRƯỜNG TIỂU HỌC THEO MCLTT
TIÊU CHUẨN 3: “CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY VÀ HỌC”
TRƯỜNG TIỂU HỌC TIỂU HỌC XUYÊN MỘC, HUYỆN XUYÊN MỘC

Hôm nay, ngày 16 tháng 5 năm 2012, chúng tôi là thành viên Đoàn kiểm tra gồm có:
 
Gửi ý kiến