Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QĐ thành lập Hội đồng xét Sáng kiến kinh nghiệm

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:31' 26-11-2012
Dung lượng: 31.5 KB
Số lượt tải: 210
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /QĐ-HT Hòa Hội, ngày 01 tháng 03 năm 2012


QUYẾT ĐỊNH
V/v thành lập Hội đồng xét Sáng kiến kinh nghiệm và
đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012

HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Căn cứ theo nhiệm vụ, quyền hạn của hiệu trưởng quy định trong Điều lệ trường tiểu học được ban hành theo thông tư số 41/2010/TT-BGD & ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ Kkế hoạch số 01 ngày 05 tháng 01 năm 2012 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuyên Mộc, v/v Hướng dẫn thực hiện công tác xây dựng Sáng kiến kinh nghiệm và đề tài nghiên cứu khoa học năm 2012;
Căn cứ vào kế hoạch số 01 ngày 09 tháng 01 năm 2012 của trường tiểu học Kim Đồng;
Xét theo đề nghị của bộ phận chuyên môn và nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ, giáo viên tại đơn vị,

QUYẾT ĐỊNH :

Điều 1: Thành lập Hội đồng xét SKKN và ĐT NCKH năm 2012 gồm các ông bà có tên sau:
1. Ông Trần Minh Toản, hiệu trưởng - Làm nhiệm vụ: Chủ tịch Hội đồng
2. Ông Nguyễn Hồng Hà, phó hiệu trưởng - Làm nhiệm vụ: Phó chủ tịch Hội đồng
3. Bà Trương Thị Hải Vĩnh, chủ tịch Công đoàn – Làm nhiệm vụ: Phó chủ tịch Hội đồng
4. Bà Dương Yến Quỳnh, văn thư – Làm nhiệm vụ: Thư ký tổng hợp
5. Bà Ngô Nguyễn Thu Sương, TB thanh tra ND – Làm nhiệm vụ: Thành viên
Điều 2: Hội đồng SKKN có nhiệm vụ thực hiện theo đúng Kế hoạch số 01/KH-THXM ngày 09/01/2012 của trường tiểu học Kim Đồng. Thời gian làm việc bắt đầu từ 14 giờ ngày 02/3/2012 đến khi hoàn thành nhiệm vụ.
Điều 3: Cán bộ, giáo viên, nhân viên và các ông bà có tên ở Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG 
Gửi ý kiến