Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

Tờ trình tổ chức cho học sinh tham quan ngoại khóa

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:20' 26-11-2012
Dung lượng: 30.0 KB
Số lượt tải: 1160
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /TTr-THKĐ Hòa Hội, ngày 25 tháng 05 năm 2011

TỜ TRÌNH
V/v tổ chức cho học sinh tham quan ngoại khóa
Kính gửi:
- Phòng Giáo dục và Đào tạo Xuyên Mộc.
- Ủy ban nhân dân xã Hòa Hội.
Căn cứ vào kế hoạch năm học 2012 - 2013 của trường tiểu học Kim Đồng;
Thực hiện nội dung chương trình dạy học ngoại khóa của trường trong năm học 2012- 2013;
Theo nguyện vọng và đề nghị của học sinh,
Nay trường tiểu học Kim Đồng tổ chức cho học sinh các khối lớp 3, 4 và 5 đi tham quan ngoại khóa để mở rộng tầm hiểu biết và bồi dưỡng lòng yêu mến thiên nhiên, đất nước cho các em theo kế hoạch tổ chức tham quan của nhà trường (có đính kèm).
Thời gian : 01 ngày (Từ 5h30’ ( 18h00’ ngày 17 tháng 10 năm 2012).
Địa điểm: Khu vui chơi giải trí và du lịch Đại Nam Văn Hiến (tỉnh Bình Dương).
Thành phần: học sinh các khối 3,4,5 của nhà trường.
Kinh phí: tự túc (học sinh đóng góp).
Chương trình: Kế hoạch tổ chức tham quan.
Nhà trường kính trình UBND xã Hòa Hội, Phòng GD&ĐT huyện Xuyên Mộc cho phép nhà trường được tổ chức cho học sinh đi tham quan theo chương trình như trên.
Tập thể cán bộ viên chức và học sinh trường tiểu học Kim Đồng xin chân thành cám ơn sự quan tâm của chính quyền địa phương và Phòng giáo dục.
HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GD&ĐT Xuyên Mộc;
- UBND xã Hòa Hội;
- Lưu VT.

 
Gửi ý kiến