Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

3 DANH MUC MA MINH CHUNG FILE EXCEL.xlsx

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 08h:14' 01-11-2019
Dung lượng: 24.5 KB
Số lượt tải: 311
Số lượt thích: 0 người
Bảng Danh mục mã minh chứng
"Tiêu
chí" Stt Mã minh chứng Tên minh chứng "Vị trí cụ thể
( nơi lưu minh chứng)" "Số, ngày ban hành, hoặc thời điểm khảo sát, điều tra, phỏng vấn, quan sát,…" "Nơi ban hành hoặc nhóm, cá nhân thực hiên"
1.1 1 H1-1.1-01 Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường.
2 H1-1.1-02 Sổ nghị quyết nhà trường
3 H1-1.1-03 "Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường."
4 H1-1.1-04 Nghị quyết đại hội Đảng bộ thị trấn về chiến lược phát triển thị trấn Lưu Chi bộ T
5 H1-1.1-05 Sổ Kế hoạch hoạt động của nhà trường
6 H1-1.1-06 Hình ảnh niêm yết Kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường (đĩa CD)
7 H1-1.1-02 Sổ nghị quyết nhà trường
8 H1-1.1-03 "Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường."
9 H1-1.1-05 Sổ Kế hoạch hoạt động của nhà trường
10 H1-1.1-07 Biên bản kiểm tra chuyên môn của PGD huyện Xuyên Mộc
11 H1-1.1-08 Hồ sơ hội đồng trường Lưu Hiệu trưởng
12 H1-1.1-09 Biên bản họp điều chỉnh phương hướng chiến lược phát triển nhà trường T
13 H1-1.1-10 Văn bản điều chỉnh phương hướng chiến lược phát triển nhà trường T
1.2 1 H1-1.2-01 Quyết định thành lập hội đồng trường. Lưu Hiệu trưởng
2 H1-1.2-02 Quyết định thành lập hội đồng thi đua khen thưởng Lưu Hiệu trưởng
3 H1-1.2-03 Quyết định thành lập các hội đồng tư vấn
4 H1-1.1-08 Hồ sơ hội đồng trường Lưu Hiệu trưởng
5 H1-1.2-04 Hồ sơ hội đồng thi đua khen thưởng (các quyết định và danh sách khen thưởng)
6 H1-1.2-05 "Hồ sơ các hội đồng tư vấn ( hội đồng chấm SKKN, GVDG,GVCNG,…)"
7 H1-1.1-03 "Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường."
8 H1-1.1-02 Sổ nghị quyết nhà trường
1.3 1 H1-1.3-01 Quyết định công nhận BCH Công đoàn và Nghị quyết. Lưu Công đoàn
2 H1-1.3-02 Quyết định thành lập sao nhi đồng và Nghị quyết. Lưu Đội
3 H1-1.3-03 Biên bản đại hội và Nghị quyết của Đội TNTPHCM.
4 H1-1.3-04 "Các biên bản họp CMHS đầu năm của trường, lớp và các nghị quyết của CMHS trường. " Lưu Hiệu trưởng
5 H1-1.3-05 Biên bản họp và Nghị quyết của Chi hội khuyến học đầu năm. Lưu Phó hiệu trưởng T
6 H1-1.3-06 "Kế hoạch hoạt động tuần, tháng, năm Công đoàn" Lưu Công đoàn
7 H1-1.3-07 "Kế hoạch hoạt động tuần, tháng, năm của Sao nhi đồng Hồ Chí Minh. " Lưu Đội
8 H1-1.3-08 "Kế hoạch hoạt động tuần, tháng, năm Đội TNTPHCM" Lưu Đội
9 H1-1.3-09 Kế hoạch hoạt động của Ban đại diện CMHS. Lưu Hiệu trưởng
10 H1-1.3-10 Kế hoạch hoạt động của chi hội khuyến học năm học Lưu Phó hiệu trưởng T
11 H1-1.3-11 "Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của Công Đoàn" Lưu Công đoàn
12 H1-1.3-12 "Báo cáo sơ, kết tổng kết năm Sao nhi đồng. " Lưu Đội
13 H1-1.3-13 "Báo cáo sơ kết, tổng kết năm của Đội TNTPHCM" Lưu Đội
14 H1-1.3-14 Báo cáo tổng kết hoạt động của Ban đại diện CMHS năm học. Lưu Hiệu trưởng
15 H1-1.3-15 Báo cáo tổng kết năm Chi hội khuyến học. Lưu Phó hiệu trưởng T
16 H1-1.3-16 Quyết định thành lập tổ chức Đảng. Lưu Hiệu trưởng
17 H1-1.3-17 Các loại giấy khen chi bộ
18 H1-1.3-18 Sổ Nghị quyết chi bộ. Lưu Hiệu trưởng
19 H1-1.1-03 "Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường 05 năm."
20 H1-1.3-19 Báo cáo tổng kết năm Chi bộ Lưu Hiệu trưởng
21 H1-1.3-20 Các loại giấy khen Công Đoàn Lưu Công đoàn
22 H1-1.3-21 Các loại giấy khen Đội Lưu Đội
23 H1-1.3-19 Báo cáo tổng kết năm Chi bộ Lưu Hiệu trưởng
1.4 1 H1-1.4-01 "Các quyết định bổ nhiệm, bằng cấp Hiệu trưởng và Phó Hiệu trưởng."
2 H1-1.4-02 Các quyết định thành lập Tổ Văn Phòng và các tổ chuyên môn.
3 H1-1.4-03 "Sổ Kế hoạch hoạt động của các tổ chuyên môn, văn phòng."
4 H1-1.4-04 Sổ chuyên đề các tổ khối chuyên môn.
5 H1-1.4-05 Sổ biên bản kiểm tra hồ sơ giáo viên.
6 H1-1.4-06 Sổ biên bản các tổ khối chuyên môn.
7 H1-1.4-07 Sổ kế hoạch Tổ văn phòng
8 H1-1.4-08 Sổ biên bản của Tổ văn phòng
9 H1-1.1-02 Sổ Nghị quyết nhà trường.
10 H1-1.4-09 Bảng tổng hợp đánh giá chuẩn nghề nghiệp giáo viên hằng năm.
11 H1-1.4-10 Bảng tổng hợp kết quả giáo dục học sinh
12 H1-1.4-11 Hồ sơ hoạt động ngoài giờ lên lớp
13 H1-1.4-12 "Quyết định khen thưởng, giấy khen các cấp."
14 H1-1.1-03 "Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường."
1.5 1 H1-1.5-01 Sổ đăng bộ nhà trường
2 H1-1.5-02 Danh sách học sinh các khối lớp theo năm học.
3 H1-1.5-03 Sổ chủ nhiệm các lớp.
4 H1-1.5-04 Sổ theo dõi sĩ số học sinh. T
5 H1-1.5-05 Biên bản bình bầu Ban cán sự lớp.
6 H1-1.5-06 "Hình ảnh tổng hợp các hoạt động giáo dục nhà trường ( tham quan vườn rau, vườn thuốc nam, viếng nghĩa trang,…) (đĩa CD)" Lưu Đội
1.6 1 H1-1.6-01 Sổ quản lý văn bản công văn đi – đến.
2 H1-1.6-02 Danh mục hồ sơ lưu trữ
3 H1-1.6-03 Hồ sơ quản lý tài sản – tài chính Lưu Kế toán KT
4 H1-1.1-03 "Báo cáo sơ kết, tổng kết năm học của nhà trường."
5 H1-1.6-04 Biên bản kiểm tra tài chính của cấp trên Lưu Kế toán
6 H1-1.1-02 Sổ nghị quyết nhà trường
1.7 1 H1-1.7-01 Hồ sơ bồi dưỡng
 
Gửi ý kiến