Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

sinh hoat chuyen mon moi

Wait
  • Begin_button
  • Prev_button
  • Play_button
  • Stop_button
  • Next_button
  • End_button
  • 0 / 0
  • Loading_status
Nhấn vào đây để tải về
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Ngọc Thiện
Ngày gửi: 19h:26' 30-01-2018
Dung lượng: 78.5 KB
Số lượt tải: 105
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GD – ĐT HUỴEN BÌNH TÂN
TRƯỜNG TH MỸ THUẬN B

Số: /TH
V/v Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo nghiên cứu bài học, theo chuyên đề.
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Mỹ Thuận, ngày 22 tháng 09 năm 2016

HƯỚNG DẪN SINH HOẠT TỔ NHÓM CHUYÊN MÔN
THEO HƯỚNG NGHIÊN CỨU BÀI HỌC, THEO CHUYÊN ĐỀ
NĂM HỌC 2016 – 2017

Căn cứ công văn số 1072/PH-PGDĐT, ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục và Đào tạo Bình Tân về Phương hướng nhiệm vụ năm học 2016 - 2017;
Căn cứ hướng dẫn Số:1094 /HD-PGDĐT ngày 20 tháng 9 năm 2016 v/v Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017 cấp Tiểu học của Phòng GD-ĐT huyện Bình Tân;
Căn cứ kế hoạch Số:74 /KHNH của Trường Th Mỹ Thuận B, ngày 16 tháng 9 năm 2016 về việc Tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn góp phần đổi mới phương pháp dạy học, đổi mới kiểm tra đánh giá, để công tác sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn thực sự đạt chất lượng và hiệu quả góp phần nâng cao kết quả học tập của học sinh, bồi dưỡng nâng cao năng lực chuyên môn, nghiệp vụ cho giáo viên.
Trường TH Mỹ Thuận B hướng dẫn giáo viên, tổ khối tổ chức sinh hoạt tổ nhóm chuyên môn theo "nghiên cứu bài học", theo "chuyên đề" như sau:
A. Một số nội dung sinh hoạt tổ chuyên môn
I. Sinh hoạt tổ chuyên môn theo "nghiên cứu bài học"
1. Mục đích, ý nghĩa:
- Đảm bảo cho tất cả học sinh có cơ hội tham gia thực sự vào quá trình học tập, giáo viên quan tâm đến khả năng học tập của từng học sinh, đặc biệt những học sinh có khó khăn về học tập.
- Tạo cơ hội cho tất cả giáo viên nâng cao năng lực chuyên môn, kỹ năng sư phạm và phát huy khả năng sáng tạo trong việc áp dụng các phương pháp, kỹ thuật dạy học thông qua việc dự giờ, trao đổi, thảo luận, chia sẻ sau khi dự giờ.
- Nâng cao chất lượng dạy và học của nhà trường.
- Góp phần làm thay đổi văn hóa ứng xử trong nhà trường, tạo môi trường làm việc, dạy và học dân chủ, thân thiện cho tất cả mọi người.
2. Việc sinh hoạt tổ chuyên môn dựa trên "nghiên cứu bài học" cần được thực hiện theo 4 bước sau:
Bước 1: Họp tổ chuyên môn: Xác định mục tiêu, chuẩn bị bài dạy.
- Tổ chuyên môn chọn một bài dạy cụ thể để dạy minh họa.
- Các GV trong tổ thảo luận chi tiết về thể loại bài học, nội dung bài học, các phương pháp, phương tiện dạy học đạt hiệu quả cao, cách tổ chức dạy học phân hóa theo năng lực của học sinh, cách rèn kỹ năng, hướng dẫn học sinh vận dụng kiến thức đã học để giải quyết tình huống thực tiễn... Dự kiến những thuận lợi, khó khăn của HS khi tham gia các hoạt động học tập và các tình huống xảy ra và cách xử lý.
- Tổ trưởng chuyên môn (gọi tắt là tổ trưởng) giao cho giáo viên trong nhóm soạn giáo án của bài học nghiên cứu, trao đổi với các thành viên trong tổ để chỉnh sửa lại giáo án. Các thành viên khác có nhiệm vụ nêu kế hoạch chi tiết cho việc quan sát và thảo luận sau khi tiến hành bài học nghiên cứu.
Bước 2. Tiến hành bài giảng minh họa và dự giờ:
- Sau khi hoàn thành giáo án của bài học nghiên cứu chi tiết, một giáo viên sẽ dạy minh họa bài học nghiên cứu bài giảng minh họa ở một lớp học cụ thể, tất cả giáo viên trong tổ tiến hành dự giờ và ghi chép thu thập dữ kiện về bài học.
- Cách bố trí dự giờ, phương tiện dự giờ:
+ Giáo viên ngồi dự giờ đối diện với học sinh ngồi học hoặc ngồi hai bên phòng học sao cho quan sát được tất cả các học sinh thuận tiện nhất.
+ Phương tiện: Giáo viên dự giờ ghi lại diễn biến các hoạt động học tập của học sinh bằng hình thức ghi chép hoặc quay camera, chụp ảnh.
- GV dự giờ phải đảm bảo nguyên tắc: không làm ảnh hưởng đến việc học tập của học sinh; không gây khó khăn cho giáo viên dạy minh họa; khi dự giờ phải tập trung vào việc học của học sinh, theo dõi nét mặt, hành vi, thái độ tập trung đến bài học của từng học sinh thông qua đó đánh giá được mức độ nắm vững bài của học sinh, sự hào hứng hoặc thờ ơ với bài học của
 
Gửi ý kiến