Chào mừng quý vị đến với website Chuyên môn Tiểu học.

Quý vị chưa đăng nhập hoặc chưa đăng ký làm thành viên, vì vậy chưa thể tải được các tài liệu của Thư viện về máy tính của mình.
Nếu chưa đăng ký, hãy nhấn vào chữ ĐK thành viên ở phía bên trái, hoặc xem phim hướng dẫn tại đây
Nếu đã đăng ký rồi, quý vị có thể đăng nhập ở ngay phía bên trái.

QĐ Về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy

Nhấn vào đây để tải về
Hiển thị toàn màn hình
Báo tài liệu có sai sót
Nhắn tin cho tác giả
(Tài liệu chưa được thẩm định)
Nguồn:
Người gửi: Nguyễn Hồng Hà (trang riêng)
Ngày gửi: 15h:32' 26-11-2012
Dung lượng: 33.5 KB
Số lượt tải: 74
Số lượt thích: 0 người
PHÒNG GIÁO DỤC&ĐÀO TẠO XUYÊN MỘC
TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Số : /QĐ-HT Hòa Hội, ngày 24 tháng 10 năm 2011


QUYẾT ĐỊNH
Về việc thành lập đội phòng cháy chữa cháy


HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG TIỂU HỌC KIM ĐỒNG
Căn cứ chức năng, quyền hạn của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường Tiểu học được ban hành theo Thông tư số 41/2010/TT-BGD&ĐT ngày 30/12/2010 của Bộ Giáo dục & Đào tạo;
Căn cứ Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v ban hành thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu; Quyết định số 53/2010/QĐ-UBND ngày 19/11/2010 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu V/v sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định thẩm quyền quản lý viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh được ban hành kèm theo Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 05/05/2008 của UBND tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu;
Căn cứ Điều 20, Điều 44 Luật phòng cháy và chữa cháy;
Căn cứ vào nhu cầu phòng cháy và chữa cháy của đơn vị trường Tiểu học Kim Đồng;
Xét theo nhiệm vụ, năng lực công tác của cán bộ- giáo viên,


QUYẾT ĐỊNH :
Điều 1:Nay thành lập đội PCCC của trường tiểu học Kim Đồng gồm những thành viên sau:
1. Ông Trần Minh Toản - Đội trưởng
2. Ông Trần Văn Sơn - Đội phó
3. Ông Nguyễn Văn Chính - Đội phó
4. Ông Nguyễn Hồng Hà - Đội viên
5. Ông Lê Minh Phụng - Đội viên
6. Ông Hồ Văn Hùng - Đội viên
7. Bà Lê Thị Ngọc Trinh - Đội viên
8. Bà Trương Thị Hải Vĩnh - Đội viên
Điều 2: Trách nhiệm của đội PCCC của trường tiểu học Kim Đồng:
- Đề xuất việc ban hành quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
- Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật và kiến thức phòng cháy và chữa cháy; xây dựng phong trào quần chúng tham gia phòng cháy và chữa cháy.
- Kiểm tra, đôn đốc việc chấp hành các quy định, nội quy an toàn về phòng cháy và chữa cháy.
- Xây dựng phương án, chuẩn bị lực lượng, phương tiện và thực hiện nhiệm vụ chữa cháy khi có cháy xảy ra; tham gia chữa cháy ở địa phương, cơ sở khác khi có yêu cầu.
Điều 3: Các bộ phận và ông, bà có tên trong danh sách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

HIỆU TRƯỞNG
Nơi nhận:
- Phòng GD-ĐT huyện Xuyên Mộc (thay báo cáo),
- Các bộ phận, đoàn thể trong nhà trường (để phối hợp),
- Các ông bà có tên ở Điều 1 (để thực hiện),
- Lưu hồ sơ VP. 
Gửi ý kiến